Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
V/v đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1047/BCĐ
Ngày ban hành 07/06/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
1047-BCĐ.pdf