Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Phát động học sinh tham gia chương trình "Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2019)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1032/SGDĐT-CTTTPC
Ngày ban hành 06/06/2019
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo