Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 961/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 28/05/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo