Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chuẩn bị cơ sở vật chất trường học để phục vụ khai giảng năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
   

Ghi chú 926/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 22/05/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
926-SGDDT-KHTC.pdf