Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2018-2019


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Ghi chú 495/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành 21/05/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
495-QD-SGDDT.pdf