Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập giáo viên tham dự bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm học 2018-2019 và hè năm 2019

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 908/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 20/05/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
908-SGDĐT-TCCB.pdf