Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 401/UBND-VX
Ngày ban hành 03/02/2020
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bình Dương