Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động dạy giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2625/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bình Dương