Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong HKPĐ toàn quốc lần thứ IX, năm 2016

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Ghi chú 2893/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2016
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh