Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 335/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 07/02/2020
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo