Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

        Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 406/BGDĐT-GDTC
Ngày ban hành 13/02/2020
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
406_BGDDT_GDTC.signed.pdf