Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Ghi chú 505/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/02/2017
Người ký Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tập tin đính kèm
505_CT-BGDĐT.pdf