Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 705/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/05/2017
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ