Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 2080/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/12/2017
Người ký Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ