Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chỉ thị về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 46/CT-TTg
Ngày ban hành 21/12/2017
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ