Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 80/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/07/2017
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ