Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 78/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/07/2017
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ