Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quản lý và sử dụng con dấu

Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Ghi chú 99/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm
99_2016_ND-CP.pdf