Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động (2015)

    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   

Ghi chú 323/QĐ-CTN
Ngày ban hành 18/02/2016
Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Tập tin đính kèm
323-QD-CTN.pdf