Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015)


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   

Ghi chú 138/QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/01/2016
Người ký Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm
138-QD-TTg.pdf