Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở Giáo dục và Đào tạo (2248 văn bản)
1084/TB-SGDĐT 22/06/2017 Thông báo kết quả Cuộc thi "Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2017
1069/SGDĐT-TCCB 22/06/2017 Triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
1043/KH-SGDĐT 19/06/2017 Kế hoạch Bồi dưỡng Chính trị - Nghiệp vụ hè năm 2017
1038/SGĐT-VP 16/06/2017 Triệu tập Hội nghị giao ban Khối phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
1018/SGDĐT-GDTrHTX 14/06/2017 Tổ chức tập huấn phương pháp dạy học cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2017-2018
1008/KH-SGDĐT 13/06/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
996/SGDĐT-GDCNĐH 12/06/2017 Báo cáo quản lý hoạt động liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học
881/SGDĐT-CTTTPC 06/06/2017 Phát động Cuộc thi "Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2017
867/SGDĐT-GDCNĐH 05/06/2017 Cấp học bổng tuyển sinh EIU năm 2017 cho học sinh lớp 12 năm học 2016-2017
865/SGDĐT- GDTrHTX 05/06/2017 Mở lớp TKT (Teaching Knowledge Test) cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, THCS và THPT, năm học 2017-2018
866/SGDĐT-GDTrHTX 05/06/2017 Triển khai sách dạy - học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh năm học 2017-2018
859/SGDĐT-CTTTPC 02/06/2017 Tổ chức dạy, học môn GDQP-AN từ năm học 2017-2018
3186/QĐ-SGDĐT 01/06/2017 Quyết định về việc khen thưởng những cá nhân đạt giải Hội thi "Olympic Tiếng Anh cấp Tiểu học - Năm học 2016-2017"
813/SGDĐT-CTTTPC 29/05/2017 Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2017
823/SGDĐT-GDTrHTX 29/05/2017 Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS, THPT, GDTX hè 2017 và trong năm học 2017-2018