Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở Giáo dục và Đào tạo (2467 văn bản)
882/SGDĐT-VP 21/05/2018 Hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018
879/SGDĐT-TTr 18/05/2018 Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn công tác thanh tra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2018-2019
866/SGDĐT-VP 17/05/2018 Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh Bình Dương năm 2018
606/QĐ-SGDĐT 11/05/2018 Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra coi thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn và lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2018-2019
605/QĐ-SGDĐT 11/05/2018 Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch thanh tra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn và lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2018-2019
820/SGDĐT-GDTrHTX 10/05/2018 Thay đổi giáo trình học tiếng Anh cho học sinh tiểu học từ năm học 2019-2020
814/SGDĐT-CTTTPC 09/05/2018 Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018
813/SGDĐT-TCCB 09/05/2018 Đăng ký tham dự lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc cho công chức, viên chức, nhân viên
803/SGDĐT-VP 08/05/2018 Triệu tập đại biểu tham dự tổng kết Hội thi "Giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức" lần thứ X năm học 2017-2018
798/SGDĐT-GDTrHTX 07/05/2018 Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2017-2018
786/SGDĐT-VP 04/05/2018 Triệu tập Hội nghị giao ban cuối năm học 2017-2018 khối Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
785/SGDĐT-CTTTPC 04/05/2018 Tăng cường công tác an ninh, an toàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh
786/SGDĐT-VP 04/05/2018 Triệu tập Hội nghị giao ban cuối năm học 2017-2018 khối Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
770/SGDĐT-CTTTPC 03/05/2018 Phát động Cuộc thi "Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy" năm 2018
760/SGDĐT-GDTrHTX 02/05/2018 Thao giảng, dự giờ trao đổi kinh nghiệm về công tác ôn tập thi THPT quốc gia năm 2018 môn Địa lý và GDCD