Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở Giáo dục và Đào tạo (2276 văn bản)
1408/BC-SGDĐT 15/08/2017 Báo cáo Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2016-2017 và Kế hoạch kiểm tra công nhận trong năm học 2017-2018
1393/SGDĐT-GDTrHTX 14/08/2017 Hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018
1392/SGDĐT-GDTrHTX 14/08/2017 Tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh mới, lớp 6 và lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1287/SGDĐT-GDTrHTX 26/07/2017 Phát hành tài liệu Lịch sử và Địa lý địa phương tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018
1368/SGDĐT-CTTTPC 08/08/2017 Tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018
1345/SGDĐT-GDCNĐH 07/08/2017 Chấp thuận chủ trương cho trung tâm hướng nghiệp, Hội giáo dục nghề nghiệp lắp tặng các gương soi trang phục tại các trường THPT trong tỉnh
1334/TB-SGDĐT 03/08/2017 Kết luận của Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Hồng Sáng tại cuộc họp giao ban đầu năm học 2017-2018 với các trường THPT và các trung tâm GDTX
1322/SGDĐT-VP 02/08/2017 Triệu tập Hội nghị giao ban Khối Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố (lần 2)
1318/SGDĐT-GDTrHTX 01/08/2017 Đăng ký dự tuyển chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài cho giáo viên dạy tiếng Anh năm 2017
1310/KH-SGDĐT 31/07/2017 Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ I, năm 2017
1309/TM-SGDĐT 31/07/2017 Dự họp đánh giá thuận lợi, khó khăn sử dụng chi ngân sách sự nghiệp giáo dục
1308/SGDĐT-VP 31/07/2017 Triệu tập dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo
1305/KH-SGDĐT 31/07/2017 Tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II, năm 2017
1263/SGDĐT-GDTrHTX 27/07/2017 Tổ chức thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2017
1277/SGDĐT-TCCB 26/07/2017 Thông báo triệu tập cán bộ quản lý tham dự lớp bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2017