Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở GDĐT (2776 văn bản)
2414/KH-SGDĐT 15/11/2019 Tổ chức Chương trình "Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông" và Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
2410/KH-SGDĐT 14/11/2019 Kế hoạch tổ chức Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
2379/TB-SGDĐT 08/11/2019 Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019
2391/SGDĐT-GDTrHTX 11/11/2019 Triệu tập bồi dưỡng giáo viên bộ môn Lịch sử cấp THCS và THPT
2368/KH-SGDĐT 07/11/2019 Tổ chức Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán - Giải thưởng Lương Thế Vinh cho HS THPT và GDTX năm học 2019-2020
2387/SGDĐT-VP 11/11/2019 Triệu tập Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2019-2020 khối các phòng GDĐT
2380/SGDĐT-GDTrHTX 08/11/2019 Triệu tập giáo viên cấp THPT học lớp bồi dưỡng chuyên môn năm 2019
2370/SGDĐT-CTTTPC 07/11/2019 Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc
2346/SGDĐT-GDTrHTX 05/11/2019 Triệu tập họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường THCS
2329/SGDĐT-GDTrHTX 01/11/2019 Tổ chức Hội thảo, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm dạy tiếng Anh chương trình mới năm học 2019-2020
2331/SGDĐT-CTTTPC 04/11/2019 Tirệu tập cán bộ y tế dự tập huấn sàng lọc phát hiện bệnh mắt và chăm sóc mắt học đường
2298/SGDĐT-GDTrHTX 30/10/2019 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT về dạy thêm, học thêm
2297/SGDĐT-GDTrHTX 30/10/2019 Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các cơ sở giáo dục
2280/SGDĐT-CTTTPC 29/10/2019 Triệu tập học sinh nhận Học bổng "Vững bước tương lai" lần 3 năm 2019
2256/SGDĐT-VP 28/10/2019 Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và lịch sử Đảng bộ tỉnh