Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản > Sở Giáo dục và Đào tạo (2187 văn bản)
421/SGDĐT-GDTrHTX 23/03/2017 Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục môn Lịch sử, Địa lý địa phương tỉnh Bình Dương
417/KH-SGDĐT 23/03/2017 Tổ chức Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Bình Dương lần thứ XII năm 2017
418/KH-SGDĐT 23/03/2017 Tham dự Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ II năm 2017
416/SGDĐT-GDTrHTX 23/03/2017 Tham dự bồi dưỡng năng lực giáo viên tiếng Nhật khu vực miền Nam
386/SGDĐT-GDCDĐH 20/03/2017 Hướng dẫn công tác đăng ký tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017
388/SGDĐT-GDTrHTX 20/03/2017 Triệu tập GV dạy tiếng Anh lớp 12 dự tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn tiếng Anh NH 2016-2017
381/SGDĐT-GDCNĐH 17/03/2017 Quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Bình Dương
778/QĐ-SGDĐT 16/03/2017 Thanh tra Hành chính Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật hướng nghiệp Dĩ An
764/QĐ-SGDĐT 13/03/2017 Thanh tra chuyên ngành Giáo dục chuyên ngành, thị xã Thuận An
340/SGDĐT-GDTrHTX 10/03/2017 Triệu tập họp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ TTHTCĐ NH 2016-2017 và hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW
316/SGDĐT-KHTC 07/03/2017 Tình hình thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương
315/SGDĐT-GDTrHTX 07/03/2017 Triệu tập thao giảng, dự giờ môn Mĩ thuật học kỳ II năm học 2016-2017
301/SGDĐT-GDTrHTX 03/03/2017 Hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng năm học 2016-2017
292/SGDĐT-GDTrHTX 02/03/2017 Triệu tập tập huấn xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 12
296/SGDĐT-CTTTPC 03/03/2017 Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 505/CT-BGDĐT "Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục" trên địa bàn tỉnh