Năm học 2016-2017, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Sở Giáo dục và Đào tạo (2233 văn bản)
3120/QĐ-SGDĐT 25/05/2017 Quyết định v/v thành lập Ban coi thi và chấm thi Hội thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2016-2017
792/SGDĐT-VP 24/05/2017 Hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016-2017
760/SGDĐT-TTr 22/05/2017 Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn công tác thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018
774/SGDĐT-GDTH 22/05/2017 Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2016-2017
3085/QĐ-SGDĐT 16/05/2017 Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra coi thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018
785/SGDĐT-CTTTPC 18/05/2017 Triệu tập học sinh tham gia thi thuyết trình Cuộc thi "Trò chuyện với môi trường" 2017
3090/QĐ-SGDĐT 17/05/2017 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
739/SGDĐT-GDTrHTX 16/05/2017 Tham dự báo cáo tổng kết chương trình Cộng sự tiếng Nhật nhiệm kỳ III
736/SGDĐT-KHTC 16/05/2017 Tập huấn phần mềm kế toán Mimosa.NET 2017 và phần mềm quản lý tài sản
3076/QĐ-SGDĐT 15/05/2017 Khen thưởng những cá nhân đạt giải trong Hội thi "Olympic Tiếng Anh cấp THCS - năm học 2016-2017"
713/SGDĐT-CTTTPC 12/05/2017 Quy định đồng phục, trang phục học sinh các trường phổ thông từ năm học 2017-2018
708/SGDĐT-GDTrHTX 11/05/2017 Tham quan Mô hình STEM-Vinaponics trong nhà trường phổ thông
703/SGDĐT-GDTrHTX 11/05/2017 Hướng dẫn báo cáo tổng kết và thống kê số liệu cấp THCS, THPT và GDTX năm học 2016-2017
695/SGDĐT-GDTrHTX 09/05/2017 Hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục Nghề phổ thông
697/SGDĐT-CTTTPC 09/05/2017 Triệu tập giáo viên dự lớp bồi dưỡng công tác hướng nghiệp năm 2017