Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Bộ GDĐT (678 văn bản)
11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
1398/BGDDT-GDTC 23/04/2020 Hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học
406/BGDĐT-GDTC 13/02/2020 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại
335/BGDĐT-GDTrH 07/02/2020 Chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV
269/BGDĐT-GDTC 03/02/2020 Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV
260/BGDĐT-GDTC 31/01/2020 Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học
43/CĐ-BGDĐT 28/01/2020 Công điện về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
26/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống CSDL ngành về GDMN, GDPT và GDTX
4201/BGDĐT-PC 17/09/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
2578/QĐ-BGDĐT 29/08/2019 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019
2476/QĐ-BGDĐT 22/08/2019 Quyết định về việc tặng Bằng khen "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019
1560/QĐ-BGDĐT 04/06/2019 Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
682/BGDĐT-CNTT 27/02/2019 Tham dự Triển lãm công nghệ giáo dục BESS Việt Nam 2019
1166/CTr-BGDĐT-BTTTT 14/12/2018 Phối hợp công tác giữa Bộ GDĐT và Bộ TTTT về tuyên truyền và ứng dụng CNTT giai đoạn 2018-2022
1737/CT-BGDĐT 07/05/2018 Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo