Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Chính phủ (79 văn bản)
156/VPCP-QT 07/01/2019 Tổ chức hội nghị trực tuyến
2080/QĐ-TTg 22/12/2017 Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
46/CT-TTg 21/12/2017 Chỉ thị về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới
80/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
78/2017/NĐ-CP 03/07/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên
Bộ GDĐT (671 văn bản)
26/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống CSDL ngành về GDMN, GDPT và GDTX
4201/BGDĐT-PC 17/09/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
2578/QĐ-BGDĐT 29/08/2019 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019
2476/QĐ-BGDĐT 22/08/2019 Quyết định về việc tặng Bằng khen "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019
1560/QĐ-BGDĐT 04/06/2019 Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
UBND tỉnh Bình Dương (223 văn bản)
19/CT-UBND 24/09/2019 Chỉ thị về việc tăng cường hiệu quả, chất lượng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin có kinh doanh ăn uống trong các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2625/QĐ-UBND 11/09/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động dạy giảng dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa - luyện thi đại học, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020
3628/UBND-VX 25/07/2019 Mời gọi đầu tư trường phổ thông nhiều cấp học bằng nguồn vốn xã hội hóa giáo dục tại thị xã Thuận An
2139/QĐ-UBND 25/07/2019 Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
1280/QĐ-UBND 17/05/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Sở GDĐT (2804 văn bản)
122/SGDĐT-CTTTPC 21/01/2020 Huy động học sinh dự khán trận thi đấu bóng đá giao hữu Bình Dương - Yamaguchi
121/SGDĐT-GDTrHTX 21/01/2020 Triệu tập Hội nghị giao ban học kỳ II năm học 2019-2020
83/SGDĐT-GDTrHTX 14/01/2020 Công bố học sinh thi vòng 2 và hướng dẫn thi vòng 2 Hội thi Olympic học sinh giỏi Ngữ văn THPT - Giải thưởng Sao Khuê lần thứ X năm học 2019-2020
57/SGDĐT-VP 09/01/2020 Triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
18/SGDĐT-KTQLCLGD 06/01/2020 Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ GDĐT
Bộ - Ngành Trung ương (25 văn bản)
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Dự thảo 10/05/2017 Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua
05/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
04/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Quốc hội (6 văn bản)
Báo cáo 28/10/2009 Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu QH thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo 03/07/2009 Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo 01/04/2009 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin
38/2005/QH11 14/06/2005 Luật Giáo dục 2005
Sở - Ban - Ngành (9 văn bản)
1859-CV/BTGTU 20/11/2019 V/v gửi Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương
09-CTPH/TĐTN-SGDĐT 09/10/2018 Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2018-2019
11/SNV-ĐTBC 03/01/2017 Chế độ hỗ trợ sau đại học cho viên chức ngành GDĐT-DH
3373/STC-NS 28/12/2016 Hướng dẫn cấp phát tiền Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
2228/STC-HCSN 19/11/2014 Thống nhất định mức chi (giải Hội thao thể thao quốc phòng học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương năm 2014)