Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả xét tiếp nhận giáo viên xin chuyển đến tỉnh Bình Dương công tác trong năm học 2020-2021

Căn cứ hồ sơ giáo viên xin chuyển đến tỉnh Bình Dương công tác năm học 2020-2021;

Căn cứ các quy định về công tác thuyên chuyển và chỉ tiêu biên chế được giao của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh xin chuyển đến tỉnh Bình Dương công tác năm học 2020-2021.

Sở Giáo dục và Đạo tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xét tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh xin chuyển đến tỉnh Bình Dương công tác năm học 2020-2021 như sau:

1. Bà Bùi Thị Mai, giáo viên Trường Mầm non Phước Đại, tỉnh Ninh Thuận, xin chuyển đến Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được quyết định tuyển dụng, quyết định công nhận hết thời gian tập sự của cơ quan có thẩm quyền.

2. Bà Hà Thị Kim Cúc, giáo viên Trường Tiểu học 1 thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau, xin chuyển đến Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được quyết định tuyển dụng, quyết định công nhận hết thời gian tập sự của cơ quan có thẩm quyền; kết quả bồi dưỡng thường xuyên từng năm học do trường xác nhận là không đúng quy định.

3. Bà Nguyễn Thị Huệ, giáo viên Trường Trường Tiểu học 1 thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau, xin chuyển đến Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: kết quả bồi dưỡng thường xuyên từng năm học do trường xác nhận là không đúng quy định.

4. Ông Lê Quang Thăng, giáo viên Trường Tiểu học Bình Giang 2, tỉnh Kiên Giang, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

Kết quả xét: Tiếp nhận làm giáo viên dạy lớp tại các trường tiểu học có chỉ tiêu biên chế thuộc Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

5. Ông Võ Thế Nhân, giáo viên Trường Tiểu học Triệu Hải, tỉnh Lâm Đồng, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

Kết quả xét: Tiếp nhận làm giáo viên dạy lớp tại các trường tiểu học có chỉ tiêu biên chế thuộc Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng, tỉnh Bình Định, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một hoặc Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

Kết quả xét: Tiếp nhận làm giáo viên dạy lớp tại các trường tiểu học có chỉ tiêu biên chế thuộc Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

7. Bà Phạm Thị Thoa, giáo viên Trường Tiểu học Hòn Tre, tỉnh Kiên Giang, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: chưa đạt trình độ chuẩn ngoại ngữ theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ.

8. Bà Phạm Thị Nhâm, giáo viên Trường Tiểu học Bình Giang 2, tỉnh Kiên Giang, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

Kết quả xét: Tiếp nhận làm giáo viên dạy lớp tại các trường tiểu học có chỉ tiêu biên chế thuộc Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

9. Bà Vũ Thị Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Khởi, tỉnh Tây Ninh, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

Kết quả xét: Tiếp nhận làm giáo viên dạy lớp tại các trường tiểu học có chỉ tiêu biên chế thuộc Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

10. Bà Đoàn Thị Ngọc Mỹ, giáo viên Trường Tiểu học Lâm Sơn, tỉnh Lâm Đồng, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được quyết định tuyển dụng, quyết định công nhận hết thời gian tập sự của cơ quan có thẩm quyền; giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên từng năm học do trường cấp là không đúng thẩm quyền.

11. Bà Bùi Thị Liên, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thành, tỉnh Ninh Bình, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân cung cấp chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên chỉ có 01 năm học 2018-2019, còn thiếu 02 năm học theo quy định của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

12. Bà Hà Thị Tâm, giáo viên Trường TH-THCS Nguyễn Hữu Cảnh, tỉnh Đồng Nai, xin chuyển đến Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, do nơi xin đến không có chỉ tiêu biên chế được giao.

13. Bà Nguyễn Thị Lương, giáo viên Trường Tiểu học Nay Đer, tỉnh Gia Lai, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An,.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, do nơi xin đến không có chỉ tiêu biên chế được giao.

14. Bà Đinh Thị Vân, giáo viên Trường Tiểu học Trực Chính, tỉnh Nam Định, xin chuyển đến Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên.

Kết quả xét: Tiếp nhận làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các đơn vị tiểu học có chỉ tiêu biên chế thuộc Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên.

15. Bà Trương Thanh Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Lộc 2, tỉnh Tiền Giang, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: kết quả bồi dưỡng thường xuyên từng năm học chỉ có danh sách của nhà trường là không đúng quy định.

16. Bà Nguyễn Thị Duyên, giáo viên Trường THCS xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An hoặc Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: chưa đạt trình độ chuẩn ngoại ngữ theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ.

17. Ông Cao Duy Quân, giáo viên Trường THCS và THPT Tân Tiến, tỉnh Bình Phước, xin chuyển đến Trường THPT Tân Phước Khánh hoặc Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên các năm học theo quy định của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

18. Bà Nguyễn Thị Huê, giáo viên Trường THCS Tân Thành, tỉnh Bình Phước, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An hoặc Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên các năm học theo quy định của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

19. Bà Phạm Thị Hương Giang, giáo viên Trường TH-THCS Trần Đức Thông, tỉnh Thái Bình, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên các năm học theo quy định của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

20. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, giáo viên Trường phổ thông dân tộc Hữu Nhem, tỉnh Cà Mau, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An hoặc Phòng GDĐT thành  Thuận An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền.

21. Bà Trần Thu Hòa, giáo viên Trường THPT Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, xin chuyển đến Trường THPT Võ Minh Đức hoặc Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hoặc Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, do nơi xin đến không có chỉ tiêu biên chế được giao.

22. Bà Võ Thị Trúc, giáo viên Trường THPT Phước Bình, tỉnh Bình Phước, xin chuyển đến Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hoặc Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên các năm học theo quy định của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương.

23. Ông Nguyễn Hữu Phóng, giáo viên Trường THPT Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, xin chuyển đến Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hoặc Trường THPT Lý Thái Tổ.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: các đơn vị cá nhân xin chuyển đến đều chưa có quyết định thành lập, hoạt động.

24. Bà Hoàng Thị Lợi, giáo viên Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu, tỉnh Bình Phước, xin chuyển đến Trường THPT Bình Phú hoặc Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên từng năm học do trường cấp là không đúng thẩm quyền.

25. Bà Nguyễn Thị Linh, giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, tỉnh An Giang, xin chuyển đến Phòng GDĐT thành phố Dĩ An hoặc Trường THPT Dĩ An.

Kết quả xét: Tiếp nhận làm giáo viên dạy môn Lịch sử tại Trường THPT Dĩ An.

26. Bà Trịnh Thị Hoa, giáo viên Trường THPT B Bình Lục, tỉnh Hà Nam, xin chuyển đến Trường THPT Phước Hòa hoặc Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

Kết quả xét: Không tiếp nhận, lý do: cá nhân không cung cấp được quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền; giấy chứng nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên từng năm học do trường cấp là không đúng thẩm quyền.

Đối với những trường hợp đã được xem xét tiếp nhận, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định (không thực hiện kiểm tra sát hạch năng lực), khi có văn bản tiếp nhận của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ liên hệ trực tiếp với cá nhân để hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển công tác theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo./.

Trở về