Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tải một số tài liệu về thi tuyển sinh 2012
1. Danh mục mã ngành: Cách đánh số mới được quy định trong Thông tư 14 và Các quy định mới về thi tuyển sinh 2012
Xin tải về tại http://thi.moet.gov.vn
2. Danh mục mã trường THPT, mã tỉnh ... được tải về tại  http://edu.net.vn
3. Cổng thông tin thi và tuyển sinh http://thi.moet.gov.vn đang trong quá trình nhập dữ liệu. Khi nào hoàn thành chúng tôi sẽ chính thức thông báo.
(Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Trở về