"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tuần 10 - Từ 01/3/2021 đến 07/3/2021 (bổ sung)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN (bổ sung)

(Tuần 10 - Từ 01/3/2021 đến 07/3/2021)

________________________

Thứ Hai 01/3/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong  dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH, đ/c Nguyễn Trần Thạnh (CV Văn phòng Sở); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 272/SGDĐT-GDTH ngày 22/02/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

 

2. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm: Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Chiều:

1. 13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn     Phong dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 6.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH-TX, đ/c Nguyễn Trần Thạnh (CV Văn phòng Sở); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 273/SGDĐT-GDTrHTX ngày 22/02/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

 

2. 14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự sinh hoạt “Ngày pháp luật” (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). 

*Mời dự: Toàn thể công chức, viên chức Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Ba 02/3/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp về việc hỗ trợ, hướng dẫn liên kết tổ chức giảng dạy chương trình văn hóa kết hợp với dạy nghề tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. 

* Mời dự: Lãnh đạo phòng : KT-QLCLGD, GDTrH-TX; Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Tân Uyên.

* Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 (cả ngày).

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH, đ/c Nguyễn Trần Thạnh (CV Văn phòng Sở); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 272/SGDĐT-GDTH ngày 22/02/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

 

3. 8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2021 – 2022 (cả ngày).

* Mời dự: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 202/SGDĐT-TCCB ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

4. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm:  Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Chiều:

13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2021 (hình thức mở rộng, trực tuyến).  

* Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Tư 03/3/2021

Sáng:

1. 6 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Lễ giao – nhận quân năm 2021 (theo Giấy mời số 22/GM-UBND ngày 26/02/2021 của UBND thành phố Thuận An).

* Địa điểm:  Khu di tích lịch sử Văn hóa Chiến  khu Thuận An Hòa.

 

2. 7 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra (theo Thông báo số 10/TB-BCĐ ngày 05/02/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Corona).

* Địa điểm: Huyện Bắc Tân Uyên.

 

3. 8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2021 – 2022 (cả ngày).

* Mời dự: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 202/SGDĐT-TCCB ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

4. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm:  Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Chiều:

1. 14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự Họp Ban  Giám đốc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

* Mời dự: Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2. 14 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc họp giao ban với các phòng thuộc Sở nghe Báo cáo tình hình công tác tháng 02/2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 03/2021 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Chủ tịch CĐN; Trưởng, Phó Trưởng phòng các phòng thuộc Sở; đ/c Đỗ Văn Cảnh (Chủ tịch CĐCS cơ quan Sở GDĐT).

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Năm 04/3/2021

Sáng:

1. 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các nội dung: Chương trình hành động về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hường đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

 * Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 6.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH-TX, đ/c Nguyễn Trần Thạnh (CV Văn phòng Sở); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 273/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 22/02/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

 

3. 8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2021 – 2022.

* Mời dự: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 202/SGDĐT-TCCB ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân.

* Địa điểm:   Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Chiều:

13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong  dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 6.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH-TX, đ/c Nguyễn Trần Thạnh (CV Văn phòng Sở); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 273/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 22/02/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Thứ Sáu 05/3/2021

Sáng:

1. 8 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp thông qua dự thảo Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.

* Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 2 và lớp 6.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng: GDTH, GDTrH-TX; đ/c Nguyễn Trần Thạnh (CV Văn phòng Sở); Các thành phần theo Công văn triệu tập số 280/SGDĐT-GDTH ngày 23/02/2021 của Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

3. 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự hoạt động Chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (theo Thông báo số 67/TB-BTV ngày 19/02/2021 của Hội LHPH Bình Dương).

* Địa điểm: Hội trường sảnh VIP 3, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

 

4. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân.

* Địa điểm:   Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Chiều:

1. 14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

* Mời dự: Toàn thể công chức, viên chức Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

2. 14 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Viettel Bình Dương về việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học.

* Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH, đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC).

* Địa điểm: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

 

Thứ Bảy 06/3/2021

Sáng:

8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu môn: Bóng đá, Bóng chuyền Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 (theo Thông báo số 04 và chương trình thi đấu của Ban Tổ chức Giải).

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2212/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm:  Các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; Sân tập Đội tuyển bóng đá tỉnh; Sân tập Trung tâm TDTT thành phố Thủ Dầu Một, Sân Thành An.

 

Chủ nhật 07/3/2021

Sáng:

8 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu môn: Bóng đá, Bóng chuyền Giải Thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2020-2021 (theo Thông báo số 04 và chương trình thi đấu của Ban Tổ chức Giải).

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2212/QĐ-SGDĐT ngày 24/12/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm:  Các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; Sân tập Đội tuyển bóng đá tỉnh; Sân tập Trung tâm TDTT thành phố Thủ Dầu Một, Sân Thành An.

      Bình Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

   Nguyễn Trí Thành

Trở về