Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 38 (Từ 21/9/2020 đến 27/9/2020)_Bổ sung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 38 - Từ 21/9/2020 đến 27/9/2020)

________________________

Thứ Hai 21/9/2020

Sáng:

1.     7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 44 khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (theo Công văn số 3091-CV/TU ngày 17/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.     8 giờ, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự cùng Đoàn công tác của Bộ GDĐT làm việc tại Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một về việc kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ QLGD (theo Công văn số 1266/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 10/9/2020 của Cục nhà giáo và Cán bộ QLGD – Bộ GDĐT). MD: Đ/c Nguyễn Trần Thùy Linh (CV P.TCCB). ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

3.     10 giờ 15, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự cùng Đoàn công tác của Bộ GDĐT làm việc tại Trường THPT chuyên Hùng Vương về việc kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ QLGD (theo Công văn số 1266/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 10/9/2020 của Cục nhà giáo và Cán bộ QLGD – Bộ GDĐT). MD: Đ/c Nguyễn Trần Thùy Linh (CV P.TCCB). ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

4.     7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.       15 giờ 15, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ GDĐT về việc kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ QLGD (theo Công văn số 1266/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 10/9/2020 của Cục nhà giáo và Cán bộ QLGD – Bộ GDĐT). MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, TCCB; đ/c Nguyễn Trần Thùy Linh (CV P.TCCB). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.       14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị nghe báo cáo về đề án Vùng đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương – Bình Dương Innopolis (theo Công văn số 3090-CV/TU ngày 16/9/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.       14 giờ, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự cùng Đoàn công tác của Bộ GDĐT làm việc tại Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến về việc kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ QLGD (theo Công văn số 1266/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 10/9/2020 của Cục nhà giáo và Cán bộ QLGD – Bộ GDĐT). MD: Đ/c Nguyễn Trần Thùy Linh (CV P.TCCB). ĐĐ: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Thủ Dầu Một.

4.       14 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT – QLCLGD) dự Họp xem xét mức bồi hoàn kinh phí của các sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng (theo Giấy mời số 60/GM-SYT ngày 17/9/2020 của Sở Y tế). ĐĐ: Hội trường A – Sở Y tế (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.       14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự họp Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổng kết 10 năm triển khai Kế hoạch hành động về phát triển y dược cổ truyền tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2020 (theo Giấy mời số 59/GM-SYT ngày 16/9/2020 của Sở Y tế). ĐĐ: Hội trường B – Sở Y tế (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 22/9/2020

Sáng:

1.       7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.       8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp tục dự Hội nghị nghe báo cáo về đề án Vùng đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương – Bình Dương Innopolis (theo Công văn số 3090-CV/TU ngày 16/9/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

14 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp thông qua phương án thiết kế công trình Trường THCS Bình Thắng (theo Thư mời số 291/TM-UBND ngày 21/9/2020 của UBND thành phố Dĩ An). ĐĐ: Phòng họp số 02 – UBND thành phố Dĩ An.

Thứ Tư 23/9/2020

Sáng:

1.       8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự cùng Đoàn kiểm tra 05 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2020 tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (theo Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 14/9/2020 của Ban Chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở). MD: Đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Chủ tịch CĐN); đ/c Nguyễn Trí Thành (Phó Chánh Văn phòng Sở). ĐĐ: Trường THPT Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An.

2.       7 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức coi thi chọn đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2020 – 2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1609/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.       7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.       13 giờ 30, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Phó Bí thư Đảng ủy) và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 05 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2020 (theo Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 14/9/2020 của Ban Chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở). MD: Trưởng các Phòng thuộc Sở, đ/c Trương Văn Hoàng (Ủy viên BTV Đảng ủy Sở), đ/c Đỗ Văn Cảnh (Chủ tịch CĐCS của Sở GDĐT); Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.       14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung tiếp và làm việc với Báo Lao động về chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “tạo bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống của công nhân”. MD: Lãnh đạo phòng GDMN. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.       15 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Chương trình truyền hình trực tiếp “Ngày Hội Trung thu và Trao học bổng” cho học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ 19 tỉnh Bình Dương năm 2020. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 24/9/2020

Sáng:

1.       8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Tọa đàm với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020 – 2023 (theo Giấy mời số 96/GM-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Khách sạn Becamex (Đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.       7 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tiếp tục tổ chức coi thi chọn đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2020 – 2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1609/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.       7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng hội ý Ban Giám đốc. MD: Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong. ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 25/9/2020

Sáng:

1.       8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (theo Thông báo số 55/TB-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.       7 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ phát động Chương trình “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”, Ngày Hội “Ngại gì thử thách”. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Hòa 3 (Đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.       8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Hội nghị, tập huấn xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị, tập huấn triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu cho trẻ 7 tuổi trong Tiêm chủng mở rộng tỉnh Bình Dương năm 2020 (theo Giấy mời số 928/GM-KSBT ngày 18/9/2020 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Hội trường I – Trung tâm Kiểm soát tỉnh Bình Dương.

4.       7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.       14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết 10 năm Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020; tuyên dương điển hình tiên tiến của Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2020 và tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. MD: Lãnh đạo Phòng CTTT – PC. ĐĐ: Hội trường – Nhà Thiếu nhi tỉnh (Số 591, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

2.       13 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự cùng Đoàn giám sát về tình hình và kết quả thực hiện các chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2020 (theo Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 14/9/2020 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Trường Mầm non Phượng Hồng; Trường TH – THCS – THPT Đức Trí; Bảo tàng Phitô, thành phố Thuận An.

Chủ Nhật 27/9/2020

Chiều:

13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ tổng kết “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương” lần thứ XI năm 2020. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

                         Bình Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 38_Bosung.doc
Trở về