Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 37 - Từ 14/9/2020 đến 20/9/2020 (Bổ sung)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 37 - Từ 14/9/2020 đến 20/9/2020)

________________________

Thứ Hai 14/9/2020

Sáng:

1.     8 giờ, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” Giới thiệu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018 (P.CTTT - PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.     7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 15/9/2020

Sáng:

1.         7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân tại thành phố Thuận An (theo Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 25/6/2020 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Trụ sở Tiếp công dân thành phố Thuận An.

2.         8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương (theo Công văn số 3080-CV/TU ngày 10/9/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Trí Thành (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự họp về việc bình xét kết quả thi đua, khen thưởng Khối thi đua số 7, 10, 12, 15 năm học 2019 – 2020. MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, CTTT – PC; Lãnh đạo CĐN, Thanh tra Sở, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Bến Cát (Đường 30/4, khu phố 02, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát).

4.         8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Tuy An đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II. ĐĐ: Trường Tiểu học Tuy An, thành phố Thuận An.

5.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp xét thi đua khối thi đua số 03, khối các trường THPT năm học 2019 – 2020. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, CTTT – PC; Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trường THPT Bàu Bàng (Khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

Thứ Tư 16/9/2020

Sáng:

1.    8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Tuổi Ngọc đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1686/QĐ-SGDĐT ngày 08/9/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Tuổi Ngọc, thành phố Thủ Dầu Một.

2.    8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) đi kiểm tra, nghiệm thu thiết bị các trường trước khi đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2020 – 2021. ĐĐ: Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C, Tiểu học Đông Hòa, thành phố Dĩ An.

3.    7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 17/9/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2020 – 2021 khối các phòng GDĐT (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các Phòng thuộc Sở; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1357/SGDĐT-VP ngày 03/9/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) làm việc với Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Uyên về thứ tự ưu tiên các trường học trên địa bàn thị xã Tân Uyên. ĐĐ: Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Uyên, khu 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 18/9/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. MD: Lãnh đạo phòng: KT-QLCLGD, GDTrHTX, lãnh đạo Thanh tra Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. ĐĐ: Hội trường A – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Chủ tịch Công Đoàn ngành) dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 09/2020. ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dự lớp Tập huấn, sử dụng chức năng phân hệ ứng dụng di động trên phần mềm QLVB. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (Phó TP. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Tuổi Xanh đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1685/QĐ-SGDĐT ngày 08/9/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Tuổi Xanh, thành phố Thủ Dầu Một.

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) làm việc với Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Thuận An góp ý trong quá trình xây dựng hoàn thiện. ĐĐ: Trường Tiểu học Thuận Giao 2, Trường THCS Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

7.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC đi Kiểm tra hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Giấy mời số 359/GM-STC ngày 11/9/2020 của Sở Tài chính). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 621/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

8.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương”. ĐĐ: Hội trường B – Thành ủy Thủ Dầu Một (Đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

9.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 19/9/2020

Sáng:

7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ ra quân phát động HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ATGT năm học 2020 – 2021 (theo Công văn số 3494/BGDĐT-GDTCHSSV ngày 10/9/2020 của Bộ GDĐT). ĐĐ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Số 01, đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

                             Bình Dương, ngày 14 tháng 9 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
LichTuan37BS.doc
Trở về