Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 36 (Từ ngày 07/9/2020 đến 13/9/2020) Điều chỉnh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 36 - Từ 07/9/2020 đến 13/9/2020)

________________________

Thứ Hai 07/9/2020

Sáng:

1.     7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Thủ Dầu Một.

2.     7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường TH - THCS – THPT Việt Anh, thành phố Thủ Dầu Một.

3.     7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Trí Thành (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường TH - THCS – THPT Việt Anh III, thành phố Thủ Dầu Một.

4.     7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 08/9/2020

Sáng:

1.         8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 43 (theo Công văn số 3076-CV/TU ngày 04/9/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.         7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1614/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 09/9/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1614/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 10/9/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Ban Phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1614/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự chuyên đề phát thanh trực tiếp Theo dòng thời sự của Đài phát thanh truyền hình Bình Dương. ĐĐ: Phòng thu phát thanh số 3 – Trung tâm Sản xuất chương trình PTTH Bình Dương (đường Lê Duẩn, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (TP GDTrH-TX) dự Họp xét thi đua khối thi đua số 04, khối các trường THPT (ngoài công lập) năm học 2019 – 2020. MD: Lãnh đạo Phòng CTTT – PC; Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trường TH – THCS - THPT Phan Chu Trinh, thành phố Dĩ An.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp xét thi đua khối thi đua số 02, khối các trường THPT năm học 2019 – 2020. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, CTTT – PC; Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trường THPT An Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      14 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P. KHTC) dự họp Ban Điều hành Thành phố thông minh – Bình Dương. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 11/9/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Ban Phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1614/QĐ-SGDĐT ngày 31/8/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp Đoàn kiểm tra khảo sát cơ sở vật chất của Bộ GDĐT. MD: Các thành viên có tên theo Công văn số 422/CSVC ngày 07/9/2020 của Bộ GDĐT; Lãnh đạo các phòng: KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH-TX. ĐĐ: trường MN Hoa Cúc 1, TH Trần Quốc Toản, THCS Nguyễn Trường Tộ, THPT Trịnh Hoài Đức (TP. Thuận An).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P. CTTTPC) dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (theo Thư mời số 112-TM/TĐTN-TNTH ngày 04/9/2020 của Tỉnh Đoàn). ĐĐ: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTrH-TX dự khai giảng năm học 2020-2021 tại Trung tâm GDTX-BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.     14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp Đoàn kiểm tra khảo sát cơ sở vật chất của Bộ GDĐT. MD: Các thành viên có tên theo Công văn số 422/CSVC ngày 07/9/2020 của Bộ GDĐT; Lãnh đạo các phòng: KHTC, GDMN, GDTH, GDTrH-TX. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P. Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương).

2.     13 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P. CTTTPC) dự Hội nghị tổng kết công tác Đội  và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (theo Thư mời số 111-TM/HĐĐ ngày 04/9/2020 của Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

                                    Bình Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 36BS1.doc
Trở về