Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 34 - Từ 24/8/2020 đến 30/8/2020 Bổ sung

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 34 - Từ 24/8/2020 đến 30/8/2020)

________________________

Thứ Hai 24/8/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Họp góp ý, thống nhất dự thảo thiết kế triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 05 năm của Khối Văn hóa – Xã hội. ĐĐ: Hội trường (lầu 03) – Trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương (Đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Ba 25/8/2020

Sáng:

1.         7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 – 2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 cấp tiểu học của Vụ giáo dục tiểu học – Bộ GDĐT. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1260/SGDĐT-GDTH ngày 20/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Viettel Bình Dương (Tầng 07, số 277 – 279, đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp nghe báo cáo xây dựng nhà đa năng Trường THCS Nguyễn Văn Tiết (theo Giấy mời số 203/GM-UBND ngày 21/8/2020 của UBND thành phố Thuận An). ĐĐ: Phòng họp số 02 – UBND thành phố Thuận An.

3.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Tân Hiệp đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 132/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.

4.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 26/8/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp xét thi đua khối thi đua số 6, 9, 11, 14 năm học 2019 – 2020. MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, CTTT – PC; Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Hội trường – Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT - QLCLGD) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mẫu giáo Sen Hồng đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 551/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Sen Hồng, thành phố Thủ Dầu Một.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hòa Lợi đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 552/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hòa Lợi, thị xã Bến Cát.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Hưng Hòa đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 130/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

5.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) đi kiểm tra, nghiệm thu thiết bị các trường trước khi đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2020 – 2021. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Cúc 10; Trường Tiểu học An Thạnh; Trường THCS Thuận Giao, thành phố Thuận An.

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.     14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong  dự Tổng kết Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Lãnh đạo Phòng: KHTC, GDTrH – TX, KT – QLCLGD; Lãnh đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Các thành phần theo Thông báo ngày 21/8/2020 của Sở GDĐT; Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.     14 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P. KHTC) dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. ĐĐ: Phòng họp A - Ủy ban nhân dân tỉnh (Tầng 16/B).

Thứ Năm 27/8/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong báo cáo công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2020 – 2021 cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Trưởng các Phòng thuộc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường A – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp thống nhất một số nội dung liên quan đến đất Trường Tiểu học Trừ Văn Thố. ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện Bàu Bàng.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT - QLCLGD) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Mai đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 112/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Bàu Bàng.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mẫu giáo Rạng Đông đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 670/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Rạng Đông, thành phố Thủ Dầu Một.

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Hòa Phú đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 562/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

6.      9 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Tập huấn hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho học sinh, sinh viên trong thảm họa/tình huống khẩn cấp; giáo dục kỷ luật tích cực và Hội thảo góp ý, hoàn thiện công cụ phòng, chống bạo lực học đường từ ngày 27/8/2020 đến ngày 29/8/2020 (theo Giấy mời số 663/GM-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT). MD: Lãnh đạo Phòng GDTH. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.     13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng đi công tác cơ sở. MD: Lãnh đạo phòng TCCB, GDTrHTX.

2.     14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong chủ trì họp Văn phòng Sở. MD: Cán bộ, viên chức, nhân viên Văn phòng Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 28/8/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự buổi bàn giao công tác Hiệu trưởng Trường THPT Phước Vĩnh và chia tay đ/c Hiệu trưởng Trần Đình Phú về nghỉ hưu theo chế độ. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, KHTC, TCCB, Thanh tra Sở. ĐĐ: Trường THPT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Trúc Xanh đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 68/QĐ-SGDĐT ngày 10/02/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Trúc Xanh, huyện Bắc Tân Uyên.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT - QLCLGD) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hòa Phú đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 548/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Định Phước đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 672/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Định Phước, thị xã Bến Cát.

6.      9 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) đi nghiệm thu thiết bị công trình Trường Mầm non Đông Hòa. ĐĐ: Khu đất công phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

                               Bình Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
LichTuan34BS1.doc
Trở về