Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 33 - Từ 17/8/2020 đến 23/8/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 33 - Từ 17/8/2020 đến 23/8/2020)

________________________

Thứ Hai 17/8/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 18/8/2020

Sáng:

1.         7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P. GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Thanh Tân đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 107/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Thanh Tân, huyện Dầu Tiếng.

3.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 42, khóa X (theo Công văn số 3046-CV/TU ngày 14/8/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo Thông báo số 40/TB-ĐTTr ngày 13/8/2020 của Đoàn Thanh tra 1547). ĐĐ: Phòng khách (Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 19/8/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (theo Giấy mời số 90/GM-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng 7 đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 78/QĐ-SGDĐT ngày 14/02/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Hồng 7, thành phố Dĩ An.

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB dự buổi trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, KHTC, Thanh tra Sở. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An).

5.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P. KHTC) đi Kiểm tra và nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu thiết bị công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Dĩ An.

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 20/8/2020

Sáng:

  1. 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.      7 giờ 30, Lãnh đạo Ban Chấm thi làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp về việc bình xét kết quả thi đua, khen thưởng Khối các đơn vị trường học thuộc Phòng GDĐT huyện: Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo và Dầu Tiếng năm học 2019 – 2020. MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTH, GDTrH – TX, CTTT – PC; Lãnh đạo CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Hội trường – Trường Mầm non Hoa Cúc (Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên).

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Chánh Phú Hòa đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 109/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

Thứ Sáu 21/8/2020

Sáng:

1.     7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.     8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Phượng đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 550/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Thủ Dầu Một.

3.     8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P. GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Chánh Nghĩa đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 560/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

5.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Huỳnh Anh Khoa (CV P.GDTrH – TX) tham gia Hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi ứng dụng Công nghệ thông tin trình độ căn bản và nâng cao (theo Công văn Số 65/ĐHKTKT ngày 12/8/2020 của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương). ĐĐ: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (Số 333, đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An).

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2020 – 2021. MD: Thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Bảy 22/8/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020. ĐĐ: Phòng họp trực tuyến – Công ty Bưu điện tỉnh Bình Dương (Số 324, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 23/8/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác Đoàn trường học toàn quốc năm học 2019 – 2020. ĐĐ: Phòng họp trực tuyến – Công ty Bưu điện tỉnh Bình Dương (Số 324, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

                            Bình Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lịch làm việc tuần 33.doc
Trở về