Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 32 (Từ 10/8/2020 đến 16/8/2020) Điều chỉnh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 32 - Từ 10/8/2020 đến 16/8/2020)

________________________

Thứ Hai 10/8/2020

Sáng:

1.      6 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có tên theo Quyết định số 1523/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tỉnh.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

13 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong đi kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có tên theo Quyết định số 1523/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tỉnh.

Thứ Ba 11/8/2020

Sáng:

1.         8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bình Dương lần thứ 16 (2019 – 2020). ĐĐ: Hội trường A – Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật (Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Mai đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 553/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Mai, thị xã Tân Uyên.

3.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 12/8/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT – PC) dự Chương trình “Cùng em đến trường tỉnh Bình Dương lần II năm 2020”. ĐĐ: Hội trường huyện Bàu Bàng.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 13/8/2020

Sáng:

  1. 8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự buổi công bố Quyết định thanh tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GDĐT. MD: Lãnh đạo: Các ban có liên quan đến công tác chấm thi, Đoàn Thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II - Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).
  2. 8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Sen đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 555/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Tân Uyên.
  3. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Chủ tịch Hội đồng thi) và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp với lãnh đạo các ban có liên quan đến công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để phân công và triển khai công tác chấm thi. MD: Lãnh đạo: Các ban có liên quan đến công tác chấm thi, Đoàn Thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II - Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh  (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Sáu 14/8/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Lãnh đạo Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tổ chức triển khai quy chế, triển khai và hướng dẫn biểu điểm chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (P.KT - QLCLGD chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên trong Ban Chấm thi có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      9 giờ, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) chủ trì họp Đoàn thanh tra, kiểm tra chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1537/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB dự buổi bàn giao công tác Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, KHTC, Thanh tra Sở. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn An Ninh (Khu phố Bình Đường II, phường An Bình, thành phố Dĩ An).

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Cây Trường đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 131/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Cây Trường, huyện Bàu Bàng.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 15/8/2020

Sáng:

7 giờ 30, Lãnh đạo Ban Chấm thi làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 16/8/2020

Sáng:

7 giờ 30, Lãnh đạo Ban Chấm thi làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 701 và 702/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

                                     Bình Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
LichTuan32DC.doc
Trở về