Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 30 - Từ 27/7/2020 đến 02/8/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 30 - Từ 27/7/2020 đến 02/8/2020)

________________________

Thứ Hai 27/7/2020

Sáng:

1.      6 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020) theo Thông báo số 138/TB-UBND ngày 13/7/2020 của UBND Tỉnh. MD: Đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Chủ tịch CĐN), đ/c Trương Văn Hoàng (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở). ĐĐ: Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh, thành phố Thuận An.

2.      9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ GDĐT về việc công bố Quyết định kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Bình Dương. MD: Lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra Sở; Các thành viên có tên theo Quyết định số 64/QĐ-TTr ngày 16/7/2020 của Thanh tra Bộ GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn kiểm tra CSVC các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1498/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trần Chí Tài (PTP P. KHTC) dự Đoàn kiểm tra CSVC các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1498/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Tổng kết Hội đồng coi thi và chấm thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Hội đồng chấm thi lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020 – 2021. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, Thanh tra Sở, KT – QLCLGD; Các thành phần theo Giấy mời số 1146/GM-SGDĐT ngày 22/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự cùng Đoàn công tác của Thanh tra Bộ GDĐT đi kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. MD: Lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra Sở; Các thành viên có tên theo Quyết định số 64/QĐ-TTr ngày 16/7/2020 của Thanh tra Bộ GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

3.      14 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) đi khảo sát công trình Trường THPT Trịnh Hoài Đức (theo Thư mời số 142/TM-SKHĐT ngày 24/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). ĐĐ: Trường THPT Trịnh Hoài Đức (Phường An Thạnh, thành phố Thuận An).

Thứ Ba 28/7/2020

Sáng:

1.         8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự cùng Đoàn công tác của Thanh tra Bộ GDĐT đi kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

2.         9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự thông qua Kết luận của Đoàn công tác Thanh tra Bộ GDĐT về việc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh Bình Dương. MD: Lãnh đạo phòng: KTQLCLGD, GDTrH; Lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra Sở; Các thành viên có tên theo Quyết định số 64/QĐ-TTr ngày 16/7/2020 của Thanh tra Bộ GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Bình Dương (Phó Chủ tịch CĐN) dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2020 và Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” trên địa bàn tỉnh năm 2020. ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh).

4.         7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn kiểm tra CSVC các Điểm thi và Điểm Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1498/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

5.         7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trần Chí Tài (PTP P.KHTC) dự Đoàn kiểm tra CSVC các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1498/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

6.         8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức lớp Bồi dưỡng hè cho công chức và viên chức quản lý cấp tiểu học. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 20/7/2020. ĐĐ: Trường Tiểu học Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

7.         8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH – TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

8.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. ĐĐ: Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (số 369 Đại lộ Bình Dương, Hòa Lân, Thuận An, Bình Dương).

Thứ Tư 29/7/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự “Đối thoại Doanh nghiệp Đài Loan” (theo Thư mời số 70/TM-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 – 2020 (theo Giấy mời số 79/GM-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: UBND phường Phú Mỹ (Khu phố 04, đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Mai đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 80/QĐ-SGDĐT ngày 14/2/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Thủ Dầu Một.

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức lớp Bồi dưỡng hè cho công chức và viên chức quản lý cấp tiểu học. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 20/7/2020. ĐĐ: Trường Tiểu học Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

5.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB chủ trì họp chuẩn bị tổ chức kiểm tra, sát hạch Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021. MD: Các thành phần theo Thông báo triệu tập số 1148/TB-HĐTDVCGDĐT ngày 23/7/2020 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2020 – 2021). ĐĐ: Hội trường – Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH – TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

6.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022; Sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. ĐĐ: Hội trường – Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ (Đường NA7, KCN Mỹ Phước, thị xã Bến Cát).

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ OCG về việc Báo cáo kết quả thử nghiệp và đề xuất kế hoạch ứng dụng giải pháp SmartEdu (theo Công văn số 200716/OCG-CV ngày 16/7/2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ OCG). MD: Lãnh đạo: Văn phòng, KHTC, GDTH, GDTrH – TX. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 30/7/2020

Sáng:

1.      8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1524/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2020 của Sở GDĐT.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự buổi bàn giao công tác Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Minh Hòa. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, TCCB, KHTC, Thanh tra Sở. ĐĐ: Trường THCS – THPT Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng.

3.      10 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự buổi bàn giao công tác Hiệu trưởng Trường THPT Long Hòa. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH – TX, TCCB, KHTC, Thanh tra Sở. ĐĐ: Trường THPT Long Hòa, huyện Dầu Tiếng.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng 4 đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 113/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Hồng 4, thị xã Dĩ An.

5.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức lớp Bồi dưỡng hè cho công chức và viên chức quản lý cấp tiểu học. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 20/7/2020. ĐĐ: Trường Tiểu học Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

6.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH – TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

7.      9 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý ở cơ sở. MD: Đ/c Phạm Văn Tích (TP P. GDTrH – TX). ĐĐ: Trường THPT Lê Lợi, huyện Bắc Tân Uyên.

8.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 31/7/2020

Sáng:

1.      9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Tổng kết lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020. ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Hội nghị BCH Hội Chữ thập đỏ lần thứ X (mở rộng); Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ lần thứ V; Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020; Sơ kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 06 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. ĐĐ: Hội trường – Nhà Thiếu nhi tỉnh (Số 74, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) đi kiểm tra thiết bị và hệ thống điện các Điểm thi THPT năm 2020 với Công ty Điện lực Bình Dương. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi THPT năm 2020 theo Quyết định số 694/QĐ-SGDĐT ngày 01/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Cúc đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 79/QĐ-SGDĐT ngày 14/02/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Cúc, thành phố Thủ Dầu Một.

5.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTH tổ chức lớp Bồi dưỡng hè cho công chức và viên chức quản lý cấp tiểu học. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1130/SGDĐT-GDTH ngày 20/7/2020. ĐĐ: Các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Bến Cát.

6.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH – TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

7.      8 giờ,  ủy nhiệm phòng KHTC  đi  Kiểm tra hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Giấy mời số 288/GM-STC ngày 28/7/2020 của Sở Tài chính). ĐĐ: Các trường THPT tại thành phố Thủ Dầu Một.

8.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị trực tuyến về rà soát tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm hành chính tỉnh).

2.      13 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH – TX dự Hội thảo vai trò của các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp và Ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (theo Giấy mời số 44/GM-SKHCN ngày 21/7/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ). ĐĐ: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Bảy 01/8/2020

Sáng:

7 giờ 30, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2020 – 2021 tổ chức kiểm tra, sát hạch người dự tuyển (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh; Các thành phần theo Thông báo số 1148/TB-HĐTDVCGDĐT ngày 23/7/2020 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm học 2020 – 2021. ĐĐ: Cơ sở I – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

                        Bình Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lich Tuan 30.doc
Trở về