Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 29 - Từ 20/7/2020 đến 26/7/2020 Bổ sung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 29-Từ 20/7/2020 đến 26/7/2020)

________________________

Thứ Hai 20/7/2020

Sáng:

1.      8 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng họp B - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung Tâm Hành chính tỉnh).

2.      9 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh. ĐĐ: Phòng họp B - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung Tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD làm việc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020-2021 (cả ngày). ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng cho trẻ mầm non. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1063/SGDĐT-GDMN ngày 07/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II - Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong tiếp Đoàn Thanh tra trách nhiệm 06 tháng đầu năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 21/7/2020

Sáng:

1.         7 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020-2021 (cả ngày). ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         7 giờ 30', Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

3.         7 giờ 30', ủy nhiệm Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Dĩ An.

4.         7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một.

5.         7 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng cho trẻ mầm non. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1063/SGDĐT-GDMN ngày 07/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II - Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

6.         8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

7.         7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. MD: Toàn thể công chức, viên chức Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 22/7/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Kỳ họp lần thứ 15-HĐND thành phố Thuận An khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (theo Thư mời số 09/TM-HĐND ngày 01/7/2020 của HĐND thành phố Thuận An).

2.      7 giờ 30', Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Dầu Tiếng.

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bàu Bàng.

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên.

5.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Trần Xuân Mai (TP P.KT-QLCLGD) làm việc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020-2021 (cả ngày). ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội thảo “Khảo sát nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí của người dân và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương hiện nay và trong tương lai”. ĐĐ: Hội trường B-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tầng 12B, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

8.      Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Hội thảo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 404 về “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại HCN, KCX đền năm 2020” (theo Công văn số 4553/ĐCT-GĐXH ngày 06/7/2020 của Hội LHPN Việt Nam). ĐĐ: Nhà khách Người có công (Số 168, Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

9.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30', ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2023. ĐĐ: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 23/7/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020-2021 (cả ngày). ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30', Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thành phố Thuận An.

3.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên.

4.      7 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Đoàn công tác làm việc với ngành GDĐT các huyện, thị xã, thành phố về việc chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1497/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT thị xã Bến Cát.

5.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN dự Lễ đón nhận Trường Mầm non Tam Lập đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ II. ĐĐ: Trường Mầm non Tam Lập, huyện Phú Giáo.

6.      8 giờ 30', ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh (theo Giấy mời số 75/GM-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

7.      9 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) làm việc với lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Phòng thu phát thanh số 03-Trung tâm sản xuất chương trình PTTH Bình Dương (Đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

8.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

9.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 24/7/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020-2021 (cả ngày). ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      9 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Hội đồng quản trị Trường Đại học Bình Dương. ĐĐ: Trường Đại học Bình Dương (504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3.      9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020. ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh (Số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH-TX dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

5.      7 giờ 30', ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

16 giờ 00', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Dương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. ĐĐ: Nhà ăn - Bộ CHQS tỉnh (DT 743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Bảy 25/7/2020

Sáng:

7 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020-2021 (cả ngày). ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 26/7/2020

Sáng:

7 giờ 30', Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc tại Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường tiếng Anh năm học 2020-2021 (cả ngày). ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đỗ Thành Nhơn

Tập tin đính kèm
LichTuan29BS.doc
Trở về