Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 27 - Từ 06/7/2020 đến 12/7/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 27 - Từ 06/7/2020 đến 12/7/2020)

________________________

Thứ Hai 06/7/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Lãnh đạo Sở họp lãnh đạo các Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 (P.KT – QLCLGD chuẩn bị nội dung). MD: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng: KT – QLCLGD, GDTrH – TX, Thanh tra Sở; Lãnh đạo Phòng: KHTC, Văn phòng Sở; Các thành viên có tên theo Quyết định số 630/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường – Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Thanh tra Sở tập huấn cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 684/QĐ-SGDĐT ngày 26/6/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường – Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Lãnh đạo Sở Họp xét viên chức thuyên chuyển đến Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Dĩ An (P. TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các Phòng thuộc Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      15 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong chủ trì họp bàn giao công việc của đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở). MD: Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 07/7/2020

Sáng:

1.         7 giờ, Lãnh đạo Sở giao đề thi cho các Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 681/QĐ-SGDĐT ngày 23/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Hội đồng coi thi theo Quyết định số 630/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

2.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P. GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hoa Hướng Dương đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 549/QĐ-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, thành phố Thủ Dầu Một.

3.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 08/7/2020

Sáng:

1.      7 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi kiểm tra Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020  –  2021. ĐĐ: Các Hội đồng coi thi theo Quyết định số 630/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị Quân chính 06 tháng đầu năm 2020 (theo Thư mời số 19/TM-BCH ngày 30/6/2020 của Bộ CHQS tỉnh). ĐĐ: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh (DT 743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      11 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐĐ: Trụ sở UBND huyện Bắc Tân Uyên.

4.       8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự họp Thống nhất nội dung, hình thức thực hiện công tác tổ chức triển lãm theo Kế hoạch số 2482/KH-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh (theo Thư mời số 2243/TM-SLĐTBXH ngày 01/7/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội). ĐĐ: Hội trường – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Tầng 06, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

13 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi kiểm tra Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020  –  2021. ĐĐ: Các Hội đồng coi thi theo Quyết định số 630/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

Thứ Năm 09/7/2020

Sáng:

1.      7 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung đi kiểm tra Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020  –  2021. ĐĐ: Các Hội đồng coi thi theo Quyết định số 630/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT.

2.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. ĐĐ: Phòng họp Vạn Xuân I, Khu Văn hóa, Thể thao Đại Nam (Số 1765A, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      10 giờ, Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 làm việc từ ngày 09/7/2020 đến ngày 27/7/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 630/QĐ-SGDĐT ngày 03/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị trực tuyến về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị. ĐĐ: Hội trường Trung tâm Thông tin chỉ huy – Công an tỉnh Bình Dương (681 CMT8, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thứ Sáu 10/7/2020

Sáng:

1.      Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 từ ngày 10/7/2020 đến ngày 11/7/2020 (theo Công văn số 2400/BGDĐT-VP ngày 02/7/2020 của Bộ GDĐT). MD: Đ/c Nguyễn Trí Thành (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Khu nghỉ dưỡng Flamingo, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ Bế mạc – Tổng kết, trao thưởng Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X năm học 2019 – 2020 (P.CTTT – PC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1024/SGDĐT-CTTTPC ngày 29/6/2020 của Sở GDĐT; Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

                                  Bình Dương, ngày 06 tháng 7 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Đỗ Thành Nhơn

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 27BS.doc
Trở về