Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 24 - Từ 15/6/2020 đến 21/6/2020 (bổ sung)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 24 - Từ 15/6/2020 đến 21/6/2020)

________________________

Thứ Hai 15/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 639/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 16/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 639/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 17/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 639/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

2.      9 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự họp triển khai Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA 2019) theo Giấy mời số GM-TCT ngày 11/6/2020 của Tổ Công tác PCTN tỉnh). ĐĐ: Thanh tra tỉnh Bình Dương (Tầng 05, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

 

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2020 (theo Giấy mời số 26/GM-VHXH ngày 12/6/2020 của Khối Thi đua Các cơ quan Tham mưu, quản lý Nhà nước về VHXH). MD: Đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 18/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND tỉnh nghe Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 (hình thức trực tuyến). ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 639/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      15 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất điểm đặt Ban Chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 661/QĐ-SGDĐT ngày 17/6/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở II – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      Ủy nhiệm đ/c Huỳnh Anh Khoa (CV P.GDTrH-TX) dự Hội thảo Giáo dục STEM trong giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 660/QĐ-SGDĐT ngày 15/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Serene Beach Hotel & Spa (Số 274, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Thứ Sáu 19/6/2020

Sáng:

1.      7 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ Khai mạc Chương trình Hội thao "Sinh viên khỏe" tỉnh Bình Dương lần thứ IV năm 2020ĐĐ: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Cơ sở 2, số 333 đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) đi Kiểm tra hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Giấy mời số 206/GM-STC ngày 08/6/2020 của Sở Tài chính). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 621/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THPT tại huyện Dầu Tiếng.

3.      6 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Lễ Khánh thành và khởi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm (PTP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 639/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Dĩ An.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng chủ trì họp Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Sở. MD: Các đ/c trong Ban Thường vụ; Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong; đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB). ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Bảy 20/6/2020

Sáng:

7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 (học ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, theo Thông báo số 13/TB-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ). ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 21/6/2020

Sáng:

8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu môn Bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm học 2019-2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1915/QĐ-SGDĐT ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Sân 02 - Công ty Thành An; Sân tập số 02 Đội tuyển Bóng đá Becamex Bình Dương.

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận


Tập tin đính kèm
Lịch tuần 24.doc
Trở về