Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 23 - Từ 08/6/2020 đến 14/6/2020_Bổ sung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 23 - Từ 08/6/2020 đến 14/6/2020)

________________________

Thứ Hai 08/6/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020 – 2025. MD: Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở (Trang phục: Nữ: Bộ áo dài, Nam: Âu phục, thắt caravat); Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hảnh chính tỉnh).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Lãnh đạo Sở chủ trì Họp xét  bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý ở cơ sở giáo dục (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các Phòng thuộc Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 09/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị - Tập huấn về thi tốt nghiệp THPT năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định 636/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Đại học Sài Gòn (Số 273, Đường An Dương Vương, Phường 03, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự khai mạc thi đấu môn Bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm học 2019 – 2020 từ ngày 09/6/2020 đến ngày 11/6/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1915/QĐ-SGDĐT ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hồ bơi Trung tâm Thể dục Thể thao cộng đồng thành phố mới Bình Dương.

3.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Bến Súc đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 128/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Bến Súc, huyện Dầu Tiếng.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Thanh Tân đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 108/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Thanh Tân, huyện Dầu Tiếng.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Huỳnh Anh Khoa (CV P.GDTrH – TX) dự họp Phổ biến các chính sách, cơ chế quản lý hoạt động KHCN (theo Giấy mời số 23/GM-SKHCN ngày 29/5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ). ĐĐ: Hội trường (Lầu I) – Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

1.      13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (theo Giấy mời số 39/GM-SNN ngày 05/6/2020 của Ban Chỉ huy  Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB chủ trì họp Thống nhất việc ra đề về chuyên môn, nghiệp vụ cho tuyển dụng viên chức ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2020 – 2021. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 818/SGDĐT-TCCB ngày 29/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường D2 – Cơ sở 2 Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Tư 10/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trần Chí Tài (PTP P.KHTC) dự họp Góp ý phương án kiến trúc dự án Trường THPT chuyên Hùng Vương (theo Giấy mời số 198/GM-QLDA ngày 05/6/2020 của Ban QLDA và ĐT tỉnh). ĐĐ: Ban QLDA và ĐT tỉnh (Tầng 04, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 11/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng chủ trì họp Triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. MD: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KT – QLCLGD; Lãnh đạo Phòng GDTrH – TX; Thanh tra Sở; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 866/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở 02 - Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”. ĐĐ: Hội trường – Sở Nội vụ (Tầng 18, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức coi thi và chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp Nghề phổ thông đợt II năm học 2019 – 2020. ĐĐ: Tại 19 Hội đồng coi thi và chấm thi trong tỉnh (theo Quyết định số 598/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT).

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương  (TP P.KHTC) dự họp Lấy ý kiến đề xuất mở rộng tuyến đường DX061 thuộc phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát và phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (theo Giấy mời số 2078/GM-SXD ngày ọ/6/2020 của Sở Xây dựng). ĐĐ: Sở Xây dựng (Tầng 07, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

15 giờ, ủy nhiệm đ/c Võ Nguyễn Ngọc An (CV P.CTTT – PC) dự họp với Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia trong Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 (theo Giấy mời số 92/GM-BATGT ngày 08/6/2020 của Ủy ban ATGT tỉnh). MD: Đ/c Nguyễn Thụy Ái Quốc (CV P.GDTH). ĐĐ: Hội trường Sở GTVT (Tầng 12A, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 12/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn, công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập lớp 12 tại các trường THPT; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh; Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã, thành phố. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) đi Kiểm tra hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Giấy mời số 206/GM-STC ngày 08/6/2020 của Sở Tài chính). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 621/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THPT tại thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

3.      8 giở, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tổ chức chấm thi Cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy” năm 2020 từ ngày 12/6/2020 đến ngày 16/6/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 566/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

16 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐĐ: Hội trường HĐND – UBND thị xã Tân Uyên (Khu phố II, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên).

Thứ Bảy 13/6/2020

Sáng:

7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 (học ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, theo Thông báo số 13/TB-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ). ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 14/6/2020

Sáng:

8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tổ chức thi đấu môn Bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm học 2019 – 2020 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1915/QĐ-SGDĐT ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Sân 02 - Công ty Thành An; Sân tập số 02 Đội tuyển Bóng đá Becamex Bình Dương.

                          Bình Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

   Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 23_BS.doc
Trở về