Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 22 - Từ 01/6/2020 đến 07/6/2020 Điều chỉnh

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 22 - Từ 01/6/2020 đến 07/6/2020)

________________________

Thứ Hai 01/6/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 587/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 587/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố (theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND thành phố Thuận An). ĐĐ: Hội trường – UBND phường Hưng Định, thành phố Thuận An.

2.      14 giờ, Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong chủ trì họp Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 573/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      13 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự họp Xem xét xử lý kiến nghị thu hồi đất Trường MG Chánh Mỹ giao cho Công an phường Chánh Mỹ để xây dựng trụ sở làm việc (theo Giấy mời số 189/GM-STC ngày 27/5/2020 của Sở Tài chính). ĐĐ: Phòng họp 03 – Sở Tài chính (Tầng 02, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 02/6/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 587/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 587/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

3.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương”. MD: Đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở). ĐĐ: Hội trường – Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (Số 01, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 05/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 03/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy) chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT về việc rà soát toàn bộ công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ. MD: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet “Học sinh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”. MD: Võ Nguyễn Ngọc An (Chuyên viên P. CTTT-PC). ĐĐ: Hội trường Sở Tư pháp (Tầng 15, tháp A – TT Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường MN Bông Trang đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1835/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường MN Bông Trang, huyện Bắc Tân Uyên.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường TH Phú Hòa 3 đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1835/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường TH Phú Hòa 3, Thành phố Thủ Dầu Một.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trần Xuân Mai (TP P.KT – QLCLGD) dự Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 587/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Phạm văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) dự Đoàn kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 587/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

7.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT – PC) dự Hội nghị triển khai công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác đăng ký quản lý hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật mới (theo Giấy mời số 861/GM-STP ngày 22/5/2020 của Sở Tư pháp). ĐĐ: Hội trường C – Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương (Số 499, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

8.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.     14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với Hiệu trưởng các trường THPT thuộc địa bàn thành phố Dĩ An và Thuận An (P.TCCB chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). ĐĐ: Hội trường  Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.     14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong dự hội nghị đánh giá chất lượng dạy học qua Internet và trên truyền hình. MD: Lãnh đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng GDMN, phòng GDTH, phòng GDTrHTX, phòng CTTT-PC. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 04/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung  làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An. MD: đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB). ĐĐ: Hội trường  Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      9 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp triển khai tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý” tại 03 trường THPT trên địa bàn tỉnh (theo Giấy mời số 04/GM-STTTT ngày 28/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông). MD: Đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P. CTTT – PC). ĐĐ: Phòng họp – Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Số 36, đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrHTX) dự Hội thảo góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 619/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An (Số 546, Đường Ngô Gia Tự, Phường 09, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh).

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC) dự đánh giá quá trình triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Phòng họp 3, Sở Tài chính – Tầng 2, tháp A, TT Hành chính tỉnh.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung Thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi ở thành phố Dĩ An. ĐĐ: Tập trung tại Trung tâm Thương mại Becamex để cùng đi.

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT-QLCLGD) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường TH Tuy An đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1835/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường TH Tuy An , Thành phố Thuận An.

7.      8 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tổ chức bốc thăm và tập huấn trọng tài điều hành môn: Bóng rổ, Bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1915/QĐ-SGDĐT ngày 17/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Cơ sở 02 – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

8.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Lãnh đạo Sở dự ND1: Họp xét  bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý ở cơ sở giáo dục (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các Phòng thuộc Sở. ND2: Giao ban với các phòng thuộc Sở nghe Báo cáo tình hình công tác tháng 05/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 06/2020 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó các Phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 05/6/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi TN THPT năm 2020. MD: Trưởng các Phòng thuộc Sở và Đại biểu (có thư mời riêng). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 (học ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, theo Thông báo số 13/TB-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ). ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một)

3.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng (cấp tỉnh) tại Công ty TNHH Great Eastern Resins Industrial Việt Nam (theo Giấy mời số 55/GM-BCĐ ngày 29/5/2020 của BCĐ Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động). ĐĐ: Số 08, đường số 17, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

15 giờ 00, Lãnh đạo Sở dự Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên trù bị). MD: Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở (nữ trang phục áo dài; nam âu phục, cà vạt). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hảnh chính tỉnh).

Thứ Bảy 06/6/2020

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn An Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn An Ninh, thành phố Dĩ An.

Chủ nhật 07/6/2020

Sáng:

8 giờ, ủy nhiệm Phòng CTTT-PC dự vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và ra mắt câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương (số 591 ĐL Bình Dương, P. Hiệp Thành, tp Thủ Dầu Một).

 

                           Bình Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lich Tuan 22_DC.doc
Trở về