Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 21 - Từ 25/5/2020 đến 31/5/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 21 - Từ 25/5/2020 đến 31/5/2020)

________________________

Thứ Hai 25/5/2020

Sáng:

1.      9 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy) hội ý Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Sở. MD: Các đ/c trong Ban Thường vụ; Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong. ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm thi chọn học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2020 – 2021 (Vòng chọn đội tuyển) từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 530/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) tiếp và làm việc với Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển ASEAN về việc Đánh giá tác động về kinh tế - xã hội và Đánh giá tính bền vững của Dự án THPT2 (theo Công văn số 65/DATHPT2-ĐTBD ngày 15/5/2020 của Dự án PTGD THPT GĐ2). MD: Đ/c Trần Chí Tài (PTP. PKHTC). ĐĐ: Cơ sở I – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một); Trường THPT Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên.

4.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Nghiệm thu thiết bị mẫu thuộc gói thầu: mua sắm thiết bị công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Dĩ An.

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự họp Đoàn Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng (theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Thanh tra tỉnh Bình Dương (Tầng 05, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 26/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường THCS Trần Hưng Đạo đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1835/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Phú Giáo.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Tân Hiệp đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 108/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT – PC) dự Lễ tặng quà Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 06 tháng đầu năm 2020. ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể thị xã Bến Cát; Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Lãnh đạo Sở họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành GDĐT xét chọn gương điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước các cấp năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1172/QĐ-SGDĐT ngày 25/6/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      13 giờ, ủy nhiệm đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT – PC) dự Lễ tặng quà Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 06 tháng đầu năm 2020. ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bàu Bàng; Hội trường A khối Đoàn thể huyện Phú Giáo.

Thứ Tư 27/5/2020

Sáng:

1.         8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến nghe thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII (theo Công văn số 2946-CV/TU ngày 22/5/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.         8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội thảo chuyên đề Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 735/SGDĐT-GDTrHTX ngày 14/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

3.         8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp thông qua phương án thiết kế công trình Xây dựng khối hiệu bộ - phòng chức năng Trường THCS Phú Hòa. ĐĐ: Hội trường – Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thủ Dầu Một.

4.         8 giờ, ủy nhiệm đ/c Mai Long Đại (CV Thanh tra Sở) dự Hội nghị tập huấn “Phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước cho ngành thanh tra tỉnh Bình Dương” (theo Công văn số 144/TTr-VP ngày 22/5/2020 của Thanh tra tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh (Số 36, đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

5.         7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp thống nhất danh mục đầu tư công các công trình trường học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. ĐĐ: Hội trường – Ban Quản lý Dự án Dầu tư Xây dựng thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Năm 28/5/2020

Sáng:

1.      9 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và Lễ ra mắt Hội đồng Trường của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025. ĐĐ: Hội trường 200.B3 - Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự họp về Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường THPT chuyên Hùng Vương tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (theo Giấy mời số 1872/GM-SXD ngày 22/01/2020 của Sở Xây dựng). ĐĐ: Phòng họp (Tầng trệt) – Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật an sinh xã hội (theo Giấy mời số 08/GM-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Sáu 29/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường THCS Nguyễn Viết Xuân đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 106/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Hướng Dương đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1943/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Hướng Dương, thị xã Bến Cát.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 30/5/2020

Sáng:

7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 (học ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, theo Thông báo số 13/TB-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ). ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 31/5/2020

Sáng:

7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đại hội Chi bộ Trường THPT Bình An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐĐ: Trường THPT Bình An, thành phố Dĩ An.

                              Bình Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 21 thay doi.doc
Trở về