Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 20 - Từ 18/5/2020 đến 24/5/2020 Bổ sung

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 20 - Từ 18/5/2020 đến 24/5/2020)

________________________

Thứ Hai 18/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội thảo “Tập huấn triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên” thuộc chương trình ETEP và Triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 từ ngày 16/5/2020 đến ngày 21/5/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 568/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng (Số 962, Đường Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng).

2.      8 giờ 30, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dự sinh hoạt “Ngày Pháp luật” Giới thiệu Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (P.CTTT – PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 19/5/2020

Sáng:

1.      7 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) theo Giấy mời số 50/GM-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh. ĐĐ: Bộ CHQS tỉnh (Đường DT 743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) đi khảo sát Trường THCS: Định Hòa, Nguyễn Văn Cừ, thành phố Thủ Dầu Một.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (theo Giấy mời số 52/GM-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức chấm thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2019 – 2020 từ ngày 19/5/2020 đến ngày 22/5/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 531/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38, khóa X (theo Công văn số 2940-CV/TU ngày 15/5/2020 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 20/5/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.      9 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy) hội ý Ban Thường vụ và Ban Giám đốc Sở. MD: Các đ/c trong Ban Thường vụ; Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong. ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT - QLCLGD) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Mầm non Thường Tân đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1942/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên.

4.      9 giờ, ủy nhiệm đ/c Ngô Thị Hưởng (PTP P.KHTC) dự họp Lấy ý kiến các ngành về nội dung, đề nghị tại Công văn số 89/CĐN ngày 24/4/2020 của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam. ĐĐ: Hội trường – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Tầng 06, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự thông qua dự thảo Kết luận thanh của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. MD: Đại diện lãnh đạo Phòng KHTC, GDTrHTX, TCCB, thành viên tổ Đề án ngoại ngữ. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 21/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường Tiểu học Bạch Đằng đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1944/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 22/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường THCS Bình Thắng đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 75/QĐ-SGDĐT ngày 14/02/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Bình Thắng, thành phố Dĩ An.

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự họp nghe báo cáo phương án thiết kế kỹ thuật công trình Xây dựng nhà ăn Trường THCS Phú Long (theo Giấy mời số 108/GM-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Thuận An). ĐĐ: Phòng họp số 02 – UBND thành phố Thuận An.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh về việc Thảo luận đóng góp ý kiến đối với các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. ĐĐ: Hội trường B – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tầng 12B, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      13 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT - QLCLGD) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường THCS Phú Long đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 76/QĐ-SGDĐT ngày 14/02/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Phú Long, thành phố Thuận An.

Thứ Bảy 23/5/2020

Sáng:

1.     9 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Trường ĐH Thủy Lợi tại Bình Dương. ĐĐ: Phân hiệu Trường ĐH Thủy Lợi, P. An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

2.     7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 (học ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, theo Thông báo số 13/TB-SNV ngày 05/5/2020 của Sở Nội vụ). ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

                            Bình Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
LichTuan_20BoSung.doc
Trở về