Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 19 (Từ 11/5/2020 đến 17/5/2020) Điều chỉnh

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 19 - Từ 11/5/2020 đến 17/5/2020)

________________________

Thứ Hai 11/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Lãnh đạo Sở dự ND1: Họp xét bổ nhiệm,bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý ở cơ sở (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các Phòng thuộc Sở. ND2: Giao ban với các phòng thuộc Sở nghe Báo cáo tình hình công tác tháng 04/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 05/2020 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó các Phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Lãnh đạo Sở dự Hội nghị  với Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh; Giám đốc Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh; Giám đốc Trung tâm GDTX – GDNN các huyện, thị xã, thành phố (P.GDTrH – TX và P.KT – QLCLGD phối hợp chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Trường THPT An Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      14 giờ, ủy nhiệm đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm và thí điểm (theo Công văn số 779-CV/ĐUK ngày 04/5/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). ĐĐ: Hội trường - Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (Số 01, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một). 

Thứ Ba 12/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp Ban Chỉ đạo lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh. MD: Các thành viên theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH. ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn uHHuy Cận (PTP P.KHTC) dự Đánh giá hiện trạng trang thiết bị công trình: Trường Tiểu học Thanh Tuyền, Long Tân – huyện Dầu Tiếng.

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân . ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy) họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT để rà soát các công việc chuẩn bị Đại hội. MD: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 13/5/2020

Sáng:

1.      9 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND tỉnh khóa IX (theo Giấy mời số 05/GM-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 15, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đại hội Chi bộ Trường THPT chuyên Hùng Vương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐĐ: Hội trường – Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2020 (theo Thư mời số 01/TM-VPTT (CAT) ngày 08/5/2020 của Ban Chỉ đạo PC TP - TNXH&XDPT TDBV ANTQ). ĐĐ: Hội trường Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an tỉnh.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 14/5/2020

Sáng:

1.      7 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức coi thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 531/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 15/5/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 71. ĐĐ: Hội trường D1 – Trường Chính trị tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tiếp tục tổ chức coi thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2019 – 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 531/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) chủ trì đánh giá hiện trạng 04 ngôi nhà của Trường THPT chuyên Hùng Vương tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. MD: Đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC); Các thành phần tham dự theo Giấy mời số 695/GM-SGDĐT ngày 07/5/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương – Cơ sở 02 tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 16/5/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đại hội Chi bộ Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. ĐĐ: Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tổ chức coi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2020 – 2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 529/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 17/5/2020

Sáng:

7 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KT – QLCLGD tiếp tục tổ chức coi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT dự thi cấp quốc gia năm học 2020 – 2021. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 529/QĐ-SGDĐT ngày 04/5/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Số 593, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

                            Bình Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
LichTuan19DC.doc
Trở về