Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 13 (Từ 30/3/2020 đến 05/4/2020)

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 13 - Từ 30/3/2020 đến 05/4/2020)

________________________

Thứ Hai 30/3/2020

Sáng:

7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 31/3/2020

Sáng:

1.      8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Trần Chí Tài (PTP P.KHTC) dự họp thống nhất Kế hoạch bình ổn thị trường sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Giấy mời số 800/GM-SCT ngày 27/3/2020 của Sở Công thương). ĐĐ: Văn phòng 2 – Sở Công thương (Số 03, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 01/4/2020

Sáng:

7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 02/4/2020

Sáng:

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý) theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh.

Thứ Sáu 03/4/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37, khóa X (theo Công văn số 2876-CV/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

                                       Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 13.doc
Trở về