Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 50 - Từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 Điều chỉnh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 50 - Từ 09/12/2019 đến 15/12/2019)

________________________

Thứ Hai 09/12/2019

Sáng:

1.      7 giờ 45, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (theo Giấy mời số 42/GM-HĐND ngày 26/11/2019 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).  

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ quốc gia (theo Thư mời số 153/TM-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện nghiên cứu Yano – Nhật Bản để nghe báo cáo sơ bộ kết quả thử nghiệm lớp học thông minh tại Trường Tiểu học Phú Tân và Trường Trung Tiểu học Ngô Thời Nhiệm. MD: Đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở); Lãnh đạo Phòng: GDTH, KHTC; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tiểu học Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một; Lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Tân và Trường Trung Tiểu học Ngô Thời Nhiệm. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      14 giờ, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 (P.CTTT - PC chuẩn bị nội dung). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC dự Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020 tại Sở Y tế (theo Kế hoạch số 132/KH-BCĐ ngày 22/11/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Thanh niên). ĐĐ: Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 10/12/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp tục dự Kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021(theo Giấy mời số 42/GM-HĐND ngày 26/11/2019 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh). 

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Huyện Phú Giáo (Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6 giờ 30 tại Tòa nhà Becamex số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT – PC) dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn bản và nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước (theo Giấy mời số 2158/GM-STP ngày 27/11/2019 của Sở Tư pháp). ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Tư 11/12/2019

Sáng:

1.   8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp tục dự Kỳ họp thứ 12 (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021(theo Giấy mời số 42/GM-HĐND ngày 26/11/2019 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh). 

2.   8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trần Đình Khương (PTP P.GDTH) dự Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1877/QĐ-SGDĐT ngày 03/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Đại Nam (Số 79, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

3.   7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 12/12/2019

Sáng:

1.   8 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban của Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần thứ X năm học 2019 – 2020 để triển khai kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1873/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.   8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Thành phố Thủ Dầu Một  (Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6 giờ 30 tại Tòa nhà Becamex số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.   8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC dự Họp về việc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương đến năm 2040 (theo Giấy mời số 4922/GM-SXD ngày 06/12/2019 của Sở Xây dựng). ĐĐ: Sở Xây dựng tỉnh (Tầng 07, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.   8 giờ 30, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng cấp tỉnh năm 2019 (theo Công văn số 149/GM-BCĐ ngày 05/12/2019 của Ban Chỉ đạo PCCC & CNCH tỉnh). ĐĐ: Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long (Lô CN8, đường Lý Thái Tổ, khu công nghiệp Sóng Thần III, thành phố Thủ Dầu Một).

5.   7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.   13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT. MD: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.   15 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp đánh giá công tác tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019. MD: Đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.   14 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Đoàn Thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế các huyện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (theo Giấy mời số 1181/GM-BCĐ ngày 09/12/2019 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh). ĐĐ: Huyện Bắc Tân Uyên.

Thứ Sáu 13/12/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn Thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế các huyện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (theo Giấy mời số 1181/GM-BCĐ ngày 09/12/2019 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh). ĐĐ: Huyện Bàu Bàng.

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH – TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh. ĐĐ: Thị xã Dĩ An (Đoàn kiểm tra tập trung lúc 6 giờ 30 tại Tòa nhà Becamex số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      Ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông  cốt cán năm 2019 từ ngày 13/12/2019 đến ngày 15/12/2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1883/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Thành phố Hồ Chí Minh.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

 

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn Thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế các huyện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (theo Giấy mời số 1181/GM-BCĐ ngày 09/12/2019 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh). ĐĐ: Huyện Phú Giáo.

Chủ nhật 15/12/2019

Sáng:

8 giờ, Lãnh đạo Sở dự Khai mạc Cuộc thi “Khoa học kỹ thuật” cấp tỉnh năm học 2019 - 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1846/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

15 giờ, Lãnh đạo Sở dự Bế mạc, tổng kết Cuộc thi “Khoa học kỹ thuật” cấp tỉnh năm học 2019 - 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1846/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

                                           Bình Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lich Tuan 50_dieuchinh.doc
Trở về