Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 47 - Từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 (bổ sung)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 47 - Từ 18/11/2019 đến 24/11/2019)

________________________

Thứ Hai 18/11/2019

Sáng:

1.      8 giờ 30, Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Sở GDĐT. MD: Ban Thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch CĐN; Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Hồ Thị Kim Ngân (CV P.KHTC) dự Họp về việc phối hợp thu thập thông tin về tác động của quá trình di cư và sự biến đổi quy mô dân số ở các vùng kinh tế và đề xuất các giải pháp hỗ trợ. ĐĐ: Hội trường - Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Dương (Tầng 09, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

1.      13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (theo Thông báo số 40-TB/ĐUK ngày 08/11/2019 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). MD: Đ/c Võ Thành Danh (Phó Bí thư Đảng ủy Sở). ĐĐ: Hội trường - Công ty XSKT Bình Dương (Số 01, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC dự Hội thảo thực hiện Nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 5226/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 05/11/2019 của Sở LĐTBXH). ĐĐ: Hội trường - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Tầng 06, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 19/11/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh (2010/2011 - 2019/2020) và Sinh hoạt truyền thống chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. MD: Đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở). ĐĐ: Trường TH - THCS - THPT Phan Chu Trinh (Số 8/23, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An).

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri (theo Giấy mời số 37/GM-HĐND ngày 14/11/2019 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A - HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC dự Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 tại UBND xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (theo Thông báo số 87/TB-SVHTTDL ngày 04/11/2019 của Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch). ĐĐ: 6 giờ 30 tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương để đi cùng với Đoàn.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

5.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Họp triển khai xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia (02 ngày, theo Công văn số 5827/UBND-NC ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh). MD: Đ/c Phạm Vũ Anh Thái (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

6.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Phạm Lưu Bình (CV Văn phòng Sở) dự Tập huấn công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương (theo Công văn số 708/STTTT-BCVT ngày 12/11/2019). ĐĐ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Dương (Số 36, đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

1.      13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị tổng kết Đề án phát triển thể thao thành tích tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương - Cơ sở II (Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      13 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC dự Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 tại UBND xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng (theo Thông báo số 87/TB-SVHTTDL ngày 04/11/2019 của Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch).

Thứ Tư 20/11/2019

Sáng:

1.   8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương tặng và Họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non Trà My 2. MD: Đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở); Lãnh đạo Phòng GDMN. ĐĐ: Số 32, đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một.

2.   8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.

3.   9 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

4.   7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 21/11/2019

Sáng:

1.   7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2.   10 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) họp Ban Chấp hành Đảng bộ. MD: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ. ĐĐ:Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.   8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp với các đơn vị dự thi về việc triển khai các nội dung liên quan đến Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019 - 2020. MD: Các thành phần tham dự Hội thi theo Kế hoạch số 2410/KH-SGDĐT ngày 14/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.   8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC dự Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 tại UBND xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên (theo Thông báo số 87/TB-SVHTTDL ngày 04/11/2019 của Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch). ĐĐ: 6 giờ 30 tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương để đi cùng với Đoàn.

5.   10 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” và Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019 - 2020. MD: Các thành phần tham dự Hội thi theo Kế hoạch số 2414/KH-SGDĐT ngày 15/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

1.      Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng đi công tác ở Hà Nội (theo Công văn số 5240/BGDĐT-VP ngày 15/11/2019 của Bộ GDĐT).

2.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 (theo Giấy mời số 38/GM-HĐND ngày 14/11/2019 của HĐND tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A - HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp Ban Tổ chức, Ban ra Đề, Ban Giám khảo Hội thi An toàn giao thông học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2019 - 2020. MD: Các thành phần dự họp theo Kế hoạch số 2410/KH-SGDĐT ngày 14/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      14 giờ, Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Tập huấn, sử dụng các chức năng mới trên phần mềm quản lý văn bản tập trung (theo Công văn số 249/TTCNTT-DVKT ngày 13/11/2019 của Sở TTTT). ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      14 giờ 00, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC dự Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 tại UBND phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên (theo Thông báo số 87/TB-SVHTTDL ngày 04/11/2019 của Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch).

Thứ Sáu 22/11/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội thảo về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn Hội thao giao lưu truyền thống Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và Sở GDĐT tỉnh Bình Dương lần thứ IX năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1802/QĐ-SGDĐT ngày 12/11/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Chánh, thị xã Tân Uyên.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2019 và kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. MD: Đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở). ĐĐ: Hội trường B - UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT - PC dự Lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn 23/11. ĐĐ: Khu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi (Đường 01/12, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1682/QĐ-SGDĐT ngày 30/9/2019; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2346/SGDĐT-GDTrHTX ngày 05/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Bảy 23/11/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội quân 10 năm Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và các Lớp “Trải nghiệm Quân ngũ” giai đoạn 2010 - 2019. ĐĐ: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương (Số 05, đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      10 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự tổng kết Hội thao giao lưu truyền thống Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và Sở GDĐT tỉnh Bình Dương lần thứ IX năm 2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1802/QĐ-SGDĐT ngày 12/11/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Chánh, thị xã Tân Uyên.

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDTrH - TX tổ chức lớp Bồi dưỡng môn Lịch sử cấp trung học phổ thông. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2391/SGDĐT-GDTrHTX ngày 11/11/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT An Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

Tối:

18 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ công bố và Ký kết hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương. ĐĐ: Khu Triển lãm ngoài trời (Đối diện Khách sạn Becamex).

Chủ Nhật 24/11/2019

Sáng:

9 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Lễ công bố vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ĐĐ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Dương (Số 36, đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

16 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự các Chương trình Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019 về Hoan nghênh các nhà tư duy phản biện (theo Lịch làm việc của UBND tỉnh). ĐĐ: Phòng G5 - Trung tâm Triển lãm và Hội nghị tỉnh Bình Dương.

17 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự các Chương trình Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019 (theo Lịch làm việc của UBND tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị tỉnh (B11, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

 Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận


Tập tin đính kèm
Lịch tuần 47.doc
Trở về