Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 42 - Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 Điều chỉnh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 42 - Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)

________________________

Thứ Hai 14/10/2019

Sáng:

1.      9 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở. MD: Đ/c Võ Thành Danh (Phó Bí thư Đảng ủy Sở), đ/c Trương Văn Hoàng (Ủy viên BTV Đảng ủy Sở). ĐĐ: Phòng làm việc của Giám đốc (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự trực tuyến Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019 (theo Công văn số 2607-CV/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      14 giờ, , Lãnh đạo Sở họp xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục (P.TCCB chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các phòng thuộc Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      16 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Lãnh đạo Trường Quốc tế Cambridge (CIS) – Liên bang Nga đến chào Lãnh đạo tỉnh. ĐĐ: Nhà Khách UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 15/10/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự “Đối thoại Doanh nghiệp Nhật Bản” trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thư mời số 115/TM-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự lớp tập huấn cho tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1691/QĐ-SGDĐT ngày 01/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Đồng Khánh (Số 02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Mnh).

3.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam (15/10/1930 – 15/10/2019) do Ban Dân ủy Tỉnh ủy tổ chức. ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao Công ty CP Cao su Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

4.      Ủy nhiệm đ/c Trần Đình Khương (PTP P.GDTH) dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về Chương trình giáo dục an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2019 – 2020 từ ngày 15/10/2019 đến ngày 20/10/2019. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1713/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Royal Lotus (Số 120A, đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 16/10/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nghe Đoàn giám sát báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương đến năm 2020. MD: Đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC). ĐĐ: Hội trường A Hội đồng nhân dân tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn tại các trường THPT, Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1712/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) tập huấn về việc sử dụng Hệ thống CSDL quốc gia về khiếu nại, tố cáo (theo Giấy mời số 129/GM-TTr ngày 07/10/2019 của Thanh tra tỉnh). ĐĐ: Phòng họp 01 - Thanh tra tỉnh (Tầng 05, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.     13 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 31 và Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh (theo Công văn số 2611-CV/TU ngày 11/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.     14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019 (theo Giấy mời 151/BATGT-VP ngày 14/10/2019 của Ban ATGT tỉnh). ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Năm 17/10/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn tại các trường THPT, Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1712/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019). ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 18/10/2019

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý chuyên môn tại các trường THPT, Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh và Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1712/QĐ-SGDĐT ngày 08/10/2019 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung làm việc với Phòng GDĐT thị xã Dĩ An về việc tổ chức các lớp bán trú ngoài nhà trường cấp tiểu học. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTH, GDTrH – TX, Thanh tra Sở, CTTT – PC; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2096/SGDĐT-VP ngày 14/10/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Hội nghị sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 (theo Giấy mời số 122/GM-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh). ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

4.      8 giờ, Các đ/c Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối; Các đ/c Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở; Các đ/c Cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Các đ/c báo cáo viên của chi, đảng bộ cơ sở; Các đ/c Trưởng, phó Phòng thuộc Sở GDĐT nghe Thông tin thời sự quý III năm 2019 (theo Thông báo số 21-TB/ĐUK ngày 08/10/2019 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (B11, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

5.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tổ chức lớp Tập huấn và Diễn đàn về phòng chống ma túy năm học 2019 – 2020 (cả ngày). MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2066/SGDĐT-CTTTPC ngày 10/10/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường – Cao đẳng Y tế Bình Dương (Số 529, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 19/10/2019

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Khai mạc lớp Tập huấn và Diễn đàn về Dân số, Sức khỏe SSVTN; Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy năm học 2019 – 2020 (01 ngày; dành cho giáo viên các trường THPT và Trung tâm GDTX). MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2066/SGDĐT-CTTTPC ngày 10/10/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường D2 – Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

2.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tổ chức lớp Tập huấn và Diễn đàn về Dân số, Sức khỏe SSVTN; Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy năm học 2019 – 2020 (01 ngày; dành cho chuyên viên các Phòng GDĐT và giáo viên các trường THCS). MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2066/SGDĐT-CTTTPC ngày 10/10/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.      8 giờ, Phòng KHTC tổ chức lớp Tập huấn công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán cho cán bộ quản lý, kế toán các trường công lập trên địa bàn tỉnh. MD: Các thành phần theo Công văn số 2103/SGDĐT-KHTC ngày 14/10/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, TP. TDM, tỉnh Bình Dương).

Chủ Nhật 20/10/2019

Sáng:

8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT – PC tổ chức lớp Tập huấn và Diễn đàn về Dân số, Sức khỏe sinh sản vị thành viên; Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy năm học 2019 – 2020 (01 ngày). MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2066/SGDĐT-CTTTPC ngày 10/10/2019 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường - Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương (Số 591, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

                                  Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 42 dc_.doc
Trở về