Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 26 (Từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 26 - Từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)

__________________________________________

Thứ Hai 25/6/2018

Sáng:

1.         7 giờ 00’, Lãnh đạo Sở kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 975/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

2.         Đ/c Phạm Khắc Thịnh (PTP P.TCCB) dự Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018 (theo Quyết định số 1520/QĐ-SGDĐT ngày 25/6/2018 của Giám đốc Sở GDĐT). ĐĐ: Nhà khách Tổng Liên đoàn (Số 95, đường Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

3.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

13 giờ 00’, Lãnh đạo Sở kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 975/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Thứ Ba 26/6/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND Tỉnh thông qua các nội dung: Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về biên chế công chức và biên chế đơn vị sự nghiệp công lập Tỉnh năm 2018; Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ cho phát triển công nghiệp và đô thị giai đoạn 2016-2020, Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội Tỉnh giai đoạn 2016-2020; Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; Sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng cán bộ quản lý lãnh đạo, cán bộ khoa học-kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tỉnh trong giai đoạn mới. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 975/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

3.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự họp Ban Văn hóa-Xã hội HĐND Tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ VII-HĐND Tỉnh khóa IX (theo Giấy mời số 15/GM-HĐND ngày 20/6/2018 của HĐND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường-HĐND Tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.         6 giờ 30’, đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT-PC) dự Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2018 (theo Thư mời số 66/TM-UBND ngày 18/6/2018 của UBND Tỉnh). MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 877/SGDĐT-CTTTPC ngày 18/5/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Tân Uyên.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         13 giờ 00’, Lãnh đạo Sở kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 975/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

2.         13 giờ 30’, đ/c Võ Thành Danh (Phó Bí thư Đảng ủy Sở) dự Hội nghị BCH Đảng bộ khối (mở rộng) Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Sơ kết công tác xâydựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 (theo Thông báo số 127-TB/ĐUK ngày 21/6/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh). ĐĐ: Hội trường số 05-Trường Chính trị Tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         16 giờ 00’, Ban Chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 làm việc từ ngày 26/6/2018 đến ngày 10/7/2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 617/QĐ-SGDĐT và Quyết định số 619/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Tư 27/6/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW , ngày 02/02/2008 của BCH Trung ương khóa X về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (theo Công văn số 1666-CV/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính Tỉnh). 

2.         7 giờ 00’, Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam, Nguyễn Phương Dung kiểm tra các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 975/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

3.         Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Hội thảo “Xây dựng văn hóa đọc và phát triển mô hình thư viện thân thiện trong trường tiểu học” từ ngày 27/6/2018 đến ngày 02/7/2018 (theo Quyết định số 1496/QĐ-SGDĐT ngày 12/6/2018 của Giám đốc Sở GDĐT). ĐĐ: Khách sạn Mường Thanh Grand (Số 926, đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 682-QĐ/TU ngày 22/3/2018 của Tỉnh ủy. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         14 giờ 00’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Chủ tịch CĐN) dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Phần Lan trong quy hoạch tổng thể để xây dựng thành phố thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (theo Thư mời số 68/TM-UBND ngày 20/6/2018 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Khách sạn Grand Square (Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Năm 28/6/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Sơ kết tình hình bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh (theo Thư mời số 70/TM-UBND ngày 22/6/2018 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam (Trưởng ban), Nguyễn Phương Dung (Phó Trưởng ban) làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 617/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN dự Đoàn khảo sát của Bộ GDĐT về mô hình hoạt động cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực khu công nghiệp (theo Công văn số 2526/BGDĐT-GDMN ngày 19/6/2018 của Bộ GDĐT). ĐĐ: Thị xã Bến Cát.

4.         8 giờ 00’, đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ (theo Công văn số 888/SNV-VTLT ngày 04/6/2018 của Sở Nội vụ). ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Sáu 29/6/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng (theo Công văn số 1639-CV/TU ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam (Trưởng ban), Nguyễn Phương Dung (Phó Trưởng ban) làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 617/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Văn Phong (TP P.GDTrH-TX) dự Hội thảo chuyên đề về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác từ nay đến đầu năm học 2018-2019. MD: Hiệu trưởng các trường THCS; Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. ĐĐ: Trường THCS Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng GDMN dự Đoàn khảo sát của Bộ GDĐT về mô hình hoạt động cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực khu công nghiệp (theo Công văn số 2526/BGDĐT-GDMN ngày 19/6/2018 của Bộ GDĐT). ĐĐ: Thị xã Thuận An.

5.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X và Sơ kết công tác Đoàn-Hội-Công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2018. ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

6.          7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND; số 1588/QĐ-UBND; số 1589/QĐ-UBND; số 1590/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         15 giờ 00’, Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam (Trưởng ban), Nguyễn Phương Dung (Phó Trưởng ban)  họp lãnh đạo Ban Chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).


Thứ Bảy 30/6/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Lãnh đạo Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tổ chức học quy chế, triển khai và hướng dẫn thống nhất thang điểm chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (P.KT-QLCLGD chuẩn bị nội dung). MD: Các giám khảo chấm bài tự luận, giám khảo chấm kiểm tra; Các thành viên Ban Chấm thi có tên theo Quyết định số 617/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT chuyên Hùng Vương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         7 giờ 30’, đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên Đoàn thanh tra chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 976/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT chuyên Hùng Vương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Tối:

18 giờ 45’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Lễ trưởng thành Chương trình “Học kỳ trong quân đội” tỉnh Bình Dương lần thứ IX-năm 2018. ĐĐ: Trung tâm Hoạt động Thanh niên (Số 486, đường CMT8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 01/7/2018

Sáng:

7 giờ 30’, Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam (Trưởng ban), Nguyễn Phương Dung (Phó Trưởng ban) làm việc tại Ban Chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (cả ngày). MD: Các giám khảo chấm kiểm tra; Các thành viên Ban Giám khảo có tên theo Quyết định số 617/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương (Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

                        Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2018

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                             (Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận

Trở về