Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 25 (Từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 25 - Từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)

__________________________________________

Thứ Hai 18/6/2018

Sáng:

7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

 

Thứ Ba 19/6/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Khai mạc Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở GDĐT. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND Tỉnh; Các thành viên có tên theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTT; Quyết định số 30/QĐ-HĐTT ngày 26/4/2018 và Thông báo triệu tập số 48/TB-HĐTT ngày 14/6/2018 của Hội đồng Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Ban coi thi Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở GDĐT. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 27/QĐ-HĐTT; Quyết định số 30/TB-HĐTT ngày 26/4/2018 và Thông báo triệu tập số 48/TB-HĐTT ngày 14/6/2018 của Hội đồng Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kỹ năng tổ chức chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1046/SGDĐT-GDMN ngày 14/6/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An (Khu phố Bình Đức, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         15 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác, kinh doanh giữa Tổng Công ty Becamex và Tập đoàn NTT East của Nhật Bản (theo Thư mời số 50/2018/TM/IDC ngày 12/6/2018 của Becamex IDC Corp). ĐĐ: Khách sạn Becamex (B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         13 giờ 00’, đ/c Nguyễn Bình Dương (Phó Chủ tịch CĐN) dự Hội nghị giao ban Báo chí định kỳ quý II/2018 (theo Công văn số 1127-CV/BTGTU ngày 13/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

 

Thứ Tư 20/6/2018

Sáng:

1.         6 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn học tập kinh nghiệm về mô hình “Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học” năm học 2017-2018 từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 996/SGDĐT-GDTH ngày 08/6/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2.         8 giờ 00’, đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương. MD: Đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC). ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng KT-QLCLGD tổ chức chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường năm học 2018-2019 từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1498/QĐSGDĐT ngày 15/6/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung Tâm Hành chính Tỉnh).

4.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội thảo triển khai kế hoạch tổng lực tỉnh Bình Dương tiến tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 (theo Giấy mời số 41/GM-SYT ngày 12/6/2018 của Sở Y tế). ĐĐ: BICONS-Số 50, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

5.         8 giờ 00’, đ/c Phạm Lưu Bình (CV Văn phòng Sở) dự lớp Bồi dưỡng định kỳ cho cán bộ chuyên trách cải cách hành chính (theo Công văn số 931/SNV-ĐTBC ngày 12/6/2018 của Sở Nội vụ) từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018. ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

6.         8 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở) dự Họp xét lá cờ đầu cấp học Cụm 02 khối các Phòng GDĐT năm học 2017-2018 (theo Công văn số 65/PGDĐT-TĐKT ngày 06/6/2018 của Phòng GDĐT huyện Dầu Tiếng). MD: Lãnh đạo Phòng: GDMN, GDTrH-TX, Thanh tra Sở. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Dầu Tiếng.

Chiều:

14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự cùng lãnh đạo UBND Tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo của Bộ GDĐT về việc kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2018 (theo Công văn số 2117/BGDĐT-QLCL ngày 24/5/2018 của Bộ GDĐT). MD: Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi cấp Tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng họp UBND Tỉnh (Tầng 16,Trung tâm Hành chính Tỉnh).


Thứ Năm 21/6/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự họp Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nghe báo cáo kết quả thực hiện các dự án PPP: Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai, Đường đê bao dọc rạch Bà Cô, Đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng (gồm 03 dự án), Đường trục chính Đông Tây và đường vành đai Đông Bắc 2; tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động 06 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo PPP và triển khai thực hiện Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội nghị giao ban công tác dân vận 06 tháng đầu năm 2018 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức tại tỉnh Bình Dương (theo Công văn số 509-CV/BDVTU ngày 08/6/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kỹ năng tổ chức chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1046/SGDĐT-GDMN ngày 14/6/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An (Khu phố Bình Đức, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

5.         8 giờ 30’, lãnh đạo Phòng KHTC làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất danh mục các trường học ưu tiên đầu tư giai đoạn 2018-2020, 2021-2025 (P.KHTC chuẩn bị nội dung và gửi thư mời). ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Chiều:

1.         13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

2.         14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự cùng với lãnh đạo UBND Tỉnh tiếp và làm việc với Đại sứ Philippin. ĐĐ: Nhà khách UBND Tỉnh.

Thứ Sáu 22/6/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ khai mạc Hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương” lần thứ IX-năm 2018. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Lợi (Đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp khối thi đua số 04 (lần 02) khối các trường ngoài công lập. MD: Lãnh đạo Phòng: GDTrH-TX, Thanh tra Sở, đ/c Tạ Khôi Nguyên (CV Văn phòng Sở). ĐĐ: Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (A26B, đường A3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kỹ năng tổ chức chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 1046/SGDĐT-GDMN ngày 14/6/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thuận An (Khu phố Bình Đức, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự phiên họp Hội đồng lần thứ II (theo Thư mời ngày 14/6/2018 của Trường Đại học Thủ Dầu Một). ĐĐ: Hội trường 04- Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Thứ Bảy 23/6/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Lãnh đạo Sở Họp lãnh đạo các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Lãnh đạo các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 616/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ 00’, đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung). MD: Các thành viên Đoàn thanh tra coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 975/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 24/6/2018

Sáng:

1.         6 giờ 30’, Lãnh đạo Sở giao đề thi cho các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 614/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các Điểm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 theo Quyết định số 616/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT.

2.         6 giờ 45’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” tỉnh Bình Dương lần thứ IX-năm 2018. ĐĐ: Trung tâm hoạt động Thanh niên (Số 486, đường CMT8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

                       Bình Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2018

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 Đỗ Thành Nhơn

Trở về