Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 21 (Từ 21/5/2018 đến 27/5/2018)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 21 - Từ 21/5/2018 đến 27/5/2018)

_________________________________________

Thứ Hai 21/5/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Lãnh đạo Sở họp Ban Chỉ đạo thi cấp Tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng họp B-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 00’, đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT-PC) dự Lễ phát động “Tết trồng cây” kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (theo Giấy mời số 48/GM-UBND ngày 14/5/2018 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Đường N16, khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng.

3.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

2.         14 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung chủ trì họp Hội đồng SKKN thông qua kết quả công nhận sáng kiến cấp cơ sở và xét đặc cách sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh năm 2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 561/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 22/5/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Lãnh đạo Sở tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung thực hiện 04 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại Sở Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 682-QĐ/TU ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). MD: Trưởng, phó các phòng ban Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường-Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 00’, đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 (theo Thư mời số 50/TM-UBND ngày 16/5/2018 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         8 giờ 00’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường THCS Bình An). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 115/QĐ-SGDĐT ngày 30/01/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Bình An, thị xã Dĩ An.

4.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp về việc đầu tư xây dựng Trường THCS Tân Mỹ (giai đoạn 2)-huyện Bắc Tân Uyên (theo Giấy mời số 90/GM-SKHĐT ngày 18/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). ĐĐ: UBND huyện Bắc Tân Uyên.

5.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức Liên hoan “Hát dân ca, trò chơi dân gian mầm non” cấp Tỉnh lần thứ IV năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 595/QĐ-SGDĐT ngày 02/5/2018 của Giám đốc Sở GDĐT; Các thành phần theo Công văn triệu tập số 746/SGDĐT-GDMN ngày 27/4/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Bàu Bàng.

6.         7 giờ 30’, đ/c Bùi Trọng Duy (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THPT Bình Phú.

7.         7 giờ 30’, đ/c Lê Đức Nguyên (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THPT Bàu Bàng.

8.         7 giờ 30’, đ/c Hồ Thanh Châu (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THPT Bình An.

9.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung thực hiện 04 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại Sở Nội vụ (theo Quyết định số 682-QĐ/TU ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường-Sở Nội vụ (Tầng 18, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         14 giờ 00’, đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Chủ tịch CĐN) dự họp Ban Điều hành Thành phố Thông minh Bình Dương về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2018, chuẩn bị Chương trình giao lưu, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên Tỉnh về Thành phố Thông minh và nhiệm vụ trong thời gian tới. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         13 giờ 45’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tổ chức dự giờ, thao giảng môn GDCD, Địa lý và trao đổi kinh nghiệm về công tác ôn tập THPT quốc gia năm 2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 760/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/5/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Trần Văn Ơn, thị xã Thuận An.

4.         14 giờ 00’, lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức chấm thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giáo dục mầm non cấp Tỉnh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 551/QĐ-SGDĐT ngày 03/5/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Mầm non Ánh Dương, huyện Bàu Bàng.

Thứ Tư 23/5/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Tỉnh (theo Công văn số 1589-CV/TU, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức. MD: Đ/c Nguyễn Minh Trí (CV P.GDTrH-TX). ĐĐ: Khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An.

3.         8 giờ 00’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường THCS Chu Văn An. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 547/QĐ-SGDĐT ngày 28/3/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THCS Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một.

4.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Minh Trúc Tâm (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THPT Thái Hòa.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

6.         9 giờ 15’, lãnh đạo Phòng GDTrH-TX tổ chức dự giờ, thao giảng môn Lịch sử và trao đổi kinh nghiệm về công tác ôn tập THPT quốc gia năm 2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 726/SGDĐT-GDTrHTX ngày 26/4/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Dĩ An.

Chiều:

1.         13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

2.         14 giờ 00’, đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Năm 24/5/2018

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri phường Hưng Định, thị xã Thuận An.

2.         Phó Giám đốc Lê Nhật Nam đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 24/5/2018 đến ngày 27/5/2018.

3.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Phiên họp UBND Tỉnh thông qua các nội dung: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra Tỉnh về thanh tra các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công Tỉnh năm 2018; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bầu cử bổ sung thành viên UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018-2020. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.         8 giờ 00’, ủy nhiệm đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Đoàn kiểm tra, thẩm định Trường Mầm non Hoa Cúc 5 đề nghị công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 5, thị xã Thuận An.

5.         7 giờ 30’, lãnh đạo Phòng GDTH dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên đạt chuẩn giáo dục cấp độ 3 giai đoạn 2015-2020.

6.         7 giờ 30’, đ/c Hồ Thanh Châu (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ công nhận Trường THCS Tân Bình, thị xã Dĩ An đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II và Tổng kết năm học 2017-2018.

7.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng tiếp xúc cử tri phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An.

Thứ Sáu 25/5/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra, thẩm định Trường Mầm non Hoa Mai 1 đề nghị công nhận lại đạt chuẩn quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Mẫu giáo Hoa Mai 1, thị xã Thuận An.

2.         8 giờ 00’, đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) đi khảo sát điện tại các điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. ĐĐ: các điểm thi tại thành phố Thủ Dầu Một.

3.         7 giờ 00’, đ/c Bùi Trọng Duy (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ Tri ân-Trưởng thành của học sinh lớp 12 và Tổng kết năm học 2017-2018 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương.

4.         7 giờ 30’, đ/c Trần Thị Mỹ Dung (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Khai mạc hè 2018-Tiễn giáo viên về hưu tại Trường THPT Bến Cát.

5.         7 giờ 30’, đ/c Đặng Kim Anh (CV P.GDTrH-TX) dự Lễ công nhận Trường THCS An Linh, huyện Phú Giáo đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017-2022 và Tổng kết năm học 2017-2018.

6.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó tập trung thực hiện 04 Chương trình đột phá của Tỉnh ủy tại Sở Xây dựng (theo Quyết định số 682-QĐ/TU ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường-Sở Xây dựng (Tầng 07, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         13 giờ 30’, đ/c Lê Kim Dung (PTP P.CTTT-PC) dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021 và Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2018. ĐĐ: Hội trường (Tầng I)-Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Bảy 26/5/2018

Sáng:

8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo&khởi nghiệp năm 2018 với Chủ đề “Bình Dương Smart City”. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Tối:

18 giờ 30’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự  bế mạc Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo&khởi nghiệp năm 2018 với Chủ đề “Bình Dương Smart City”. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

Chủ Nhật 27/5/2018

Sáng:

8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ khai mạc hè và phát động Tháng hành động Vì trẻ em tỉnh Bình Dương năm 2018 (theo Thư mời số 52/TM-UBND, ngày 18/5/2018 của UBND Tỉnh). ĐĐ: Nhà Thiếu nhi Tỉnh (Số 74, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

                         Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2018

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận

Trở về