Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 17 (Từ 23/4/2018 đến 29/4/2018)_Bổ sung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 17 - Từ 23/4/2018 đến 29/4/2018)

___________________________________________

Thứ Hai 23/4/2018

Sáng:  

1.         Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng đi công tác ở nước ngoài (theo Công văn số 1506-CV/TU ngày 03/4/2018 của Tỉnh ủy).

2.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Ba 24/4/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 94 Tỉnh về việc “Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2018” (theo Công văn số 16-CV/BCĐ ngày 19/4/2018 của Ban Chỉ đạo 94 Tỉnh). ĐĐ: Hội trường-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ đón nhận Bằng công nhận Trường THCS Hội Nghĩa đạt chuẩn Quốc gia. MD: Đ/c Đặng Kim Anh (CV P.GDTrH-TX). ĐĐ: Trường THCS Hội Nghĩa, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

3.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng GDTH dự Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học An Long đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2183/QĐ-SGDĐT ngày 17/8/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Trường Tiểu học An Long, huyện Phú Giáo.

4.         Lãnh đạo Phòng GDMN tổ chức chấm thi Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” từ ngày 24/4/2018 đến ngày 03/5/2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 551/QĐ-SGDĐT ngày 03/4/2018 của Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường mầm non trong Tỉnh.

5.         8 giờ 00’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường THCS Bình An. MD: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tươi (CV P.KTQLCLGD), đ/c Đặng Kim Anh (CV P.GDTrH-TX). ĐĐ: Trường THCS Bình An, thị xã Dĩ An.

6.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Thụy Ái Quốc (CV P.GDTH) dự Đoàn khảo sát cơ sở vật chất đầu tư thiết bị dạy học trường học năm 2018 (theo Quyết định số 567/QĐ-SGDĐT ngày 11/4/2018 của Giám đốc Sở GDĐT). ĐĐ: Trường Tiểu học: Lái Thiêu; Phan Chu Trinh; Bình Quới, thị xã Thuận An-Trường Tiểu học: Dĩ An; Tân Đông Hiệp; Đoàn Thị Điểm; Kim Đồng; An Bình B, thị xã Dĩ An; Thị xã Tân Uyên.

Chiều:

14 giờ 00’, Lãnh đạo Sở họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng về việc xét chọn cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”. MD: Các thành viên theo Quyết định số 325/QĐ-SGDĐT ngày 08/2/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Tư 25/4/2018

Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở GDĐT nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 02/4/2018 của UBND Tỉnh).

Tối:   

18 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018. MD: Chủ tịch CĐN, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng ban Sở GDĐT; Các thành viên có tên theo Quyết định số 416/QĐ-SGDĐT ngày 21/3/2018 của Giám đốc Sở GDĐT; Khách mời (có thư mời riêng). ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Thứ Năm 26/4/2018

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 04/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo, Chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 04/2018 của UBND Tỉnh; Chương trình làm việc tháng 05/2018 của UBND Tỉnh; Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng, Chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn Tỉnh. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         8 giờ 00’, đ/c Trương Văn Phương (TP P.KHTC) dự Họp về việc xin chủ trương mời gọi xã hội hóa giáo dục xây dựng khu hoạt động thể dục thể thao dưới nước tại Trường THPT Võ Minh Đức (theo Giấy mời số 70/GM-SKHĐT ngày 20/4/2018 của Sở KHĐT Tỉnh). ĐĐ: Sở KHĐT Tỉnh (Tầng 04, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Họp về việc thống nhất điều chỉnh bổ sung một số danh mục trường học ưu tiên đầu tư 2018-2020 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên (theo Giấy mời ngày 09/4/2018 của Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên). ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên (Ấp 05, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên).

4.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn khảo sát lớp 2 của Dự án “Nghiên cứu cải tiến hệ thống giáo dục” tại Trường Tiểu học An Tây A (theo Công văn số 149/VKHGDVN-ĐGGD ngày 03/4/2018 của Viện KHGD Việt Nam). ĐĐ: Trường Tiểu học An Tây A, thị xã Bến Cát.

5.         8 giờ 00’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường Tiểu học Vĩnh Hòa. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4613/QĐ-SGDĐT ngày 21/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

6.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

1.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng chủ trì họp với lãnh đạo các phòng ban Sở lấy ý kiến về một số vấn đề trong công tác chỉ đạo của ngành để đề xuất với Trung ương. MD: Phó Giám đốc: Lê Nhật Nam, Nguyễn Phương Dung; Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó các phòng ban Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Sáu 27/4/2018

Sáng:

1.         6 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam-thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 01/5 (theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 02/4/2018 của UBND Tỉnh). MD: Đ/c Đỗ Hà Thế Bình (Chủ tịch CĐN), đ/c Trương Văn Hoàng (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở). ĐĐ: Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh, thị xã Thuận An.

2.         9 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam-thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Quốc tế Lao động 01/5 và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự họp góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” và triển khai phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu năm 2018. ĐĐ: Hội trường B - Công an tỉnh.

4.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị “Triển khai Kế hoạch truyền thông chăm sóc SKSS/SKTD cho VTN/TN trong các Trường học và công nhân lao động trong các doanh nghiệp năm 2018”. ĐĐ: Hội trường Hội Kế hoạch hóa gia đình Bình Dương (Số 38 Nguyễn Đình Chiểu, P. Phú Cường, Tp. TDM)

5.         7 giờ 30’, đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự Đoàn khảo sát lớp 2 của Dự án “Nghiên cứu cải tiến hệ thống giáo dục” tại Trường Tiểu học An Tây A (theo Công văn số 149/VKHGDVN-ĐGGD ngày 03/4/2018 của Viện KHGD Việt Nam). ĐĐ: Trường Tiểu học An Tây A, thị xã Bến Cát.

6.         7 giờ 30’, đ/c Phạm Thị Huệ Trang (TP P.GDMN) dự Lễ đón nhận Bằng công nhận Trường Mầm non Họa Mi đạt chuẩn Quốc gia. MD: Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân (PTP P.GDMN). ĐĐ: Trường Mầm non Họa Mi, huyện Dầu Tiếng.

7.         8 giờ 00’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục (Đánh giá ngoài) Trường Tiểu học Phú Hòa 02. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 40/QĐ-SGDĐT ngày 25/01/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Tiểu học Phú Hòa 02, thành phố Thủ Dầu Một.

8.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

16 giờ 30’, đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Lễ kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập BIDV và Giới thiệu trụ sở mới Phòng Giao dịch Hòa Phú BIDV Chi nhánh Bình Dương. ĐĐ: Số 28, đường Lê Duẩn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

                       Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

  Đỗ Thành Nhơn

Trở về