Năm học 2018-2019, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch Tuần 51 (Từ 18/12/2017 đến 24/12/2017)

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 51 - Từ 18/12//2017 đến 24/12/2017)

________________________________________

Thứ Hai 18/12/2017

Sáng:

1.         9 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng họp Hội đồng sáng kiến Sở GDĐT năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4670/QĐ-SGDĐT ngày 14/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Họp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2017 (theo Công văn số 296/CCDS ngày 06/12/2017 của Chi cục Dân số-KHHGĐ). ĐĐ: Hội trường A-UBND thành phố Thủ Dầu Một (Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         Đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB) dự Hội thảo tổng kết hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp học phổ thông năm học 2016-2017 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017. MD: Thành viên có tên theo Quyết định số 4667/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Kim Liên (Số 05-07, Đường Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội).

4.         8 giờ 00’, đ/c Phạm Vũ Anh Thái (CV Văn phòng Sở) dự lớp Tập huấn giới thiệu, hướng dẫn vận hành, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông (theo Công văn số 5803/BGDĐT-VP ngày 07/12/2017 của Bộ GDĐT) từ ngày 18/12/2017 đến ngày 19/12/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4662/QĐ-SGDĐT ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Đại Nam (Số 79, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng (Bí thư Đảng ủy Sở) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GDĐT. MD: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng ủy. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

Thứ Ba 19/12/2017

Sáng:  

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Kỳ họp lần thứ 06-HĐND thị xã Thuận An, khóa XI (theo Thư mời số 27/TM-HĐND ngày 21/11/2017 của HĐND thị xã Thuận An). ĐĐ: Hội trường A-UBND thị xã Thuận An.

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4646/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong Tỉnh.

3.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn phúc tra của Tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã Bến Cát (theo Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 24/11/2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Tỉnh).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Trần Xuân Mai (TP P.KTQLCLGD) dự Đoàn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4646/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong Tỉnh.

5.         8 giờ 00’, đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Thị xã Bến Cát.

6.         8 giờ 30’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức tập huấn công tác trọng tài môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Cờ Vua Giải thể thao học sinh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4671/QĐ-SGDĐT ngày 15/12/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

7.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ 20/12/2017

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Lãnh đạo Sở họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. MD: Bí thư: Chi bộ 01 và Chi bộ 02; Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lãnh đạo CĐN, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng ban Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.         7 giờ 30’, đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Hội thảo khoa học về  “Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. ĐĐ: Trường Đại học Thủ Dầu Một (Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         7 giờ 30’, đ/c Phạm Anh Dũng (PTP P.CTTT-PC) dự Hội thảo về nội dung, phương pháp triển khai công tác giáo dục về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình cho học sinh, sinh viên năm 2017 (theo Quyết định số 4665/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT) từ ngày 20/12/2017 đến ngày 21/12/2017. ĐĐ: Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh (Số 66-68, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Đỗ Thành Nhơn (Phó Chánh Văn phòng Sở) dự Đoàn phúc tra của Tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã Tân Uyên (theo Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 24/11/2017 của Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Tỉnh).

5.         8 giờ 00’, đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Thị xã Dĩ An.

6.         8 giờ 00’, đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết (PTP P.GDTH) dự lớp Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (theo Công văn số 5851/BGDĐT-VP ngày 11/12/2017 của Bộ GDĐT) từ ngày 20/12/2017 đến ngày 22/12/2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4666/QĐ-SGDĐT ngày 13/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Khách sạn Đại Nam (Số 79, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

7.         9 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC tham gia Ban Giám khảo Vòng sơ khảo Hội thi Sinh viên, Học sinh thanh lịch tỉnh Bình Dương-lần thứ 04, năm 2017” (theo Công văn số 854/HSV ngày 05/12/2017 của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương). ĐĐ: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Singapore.

8.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

9.         7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 lớp Văn 01 từ ngày 20/12/2017 đến ngày 21/12/2017. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2277/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

10.      8 giờ 00’, đ/c Phạm Lưu Bình (CV Văn phòng Sở) dự Hội nghị sơ kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Tỉnh và Chỉ số Cải cách hành chính năm 2016. ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

13 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Năm 21/12/2017

Sáng:

1.         7 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Đoàn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4646/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong Tỉnh.

2.         7 giờ 30’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Đoàn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4646/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong Tỉnh.

3.         8 giờ 00’, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Tập huấn (trực tuyến) sử dụng phần mềm quản lý về thanh tra giáo dục (theo Công văn số 5920/BGDĐT-VP ngày 15/12/2017 của Bộ GDĐT. MD: Cán bộ, công chức Thanh tra Sở. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

4.         8 giờ 00’, đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Thị xã Thuận An.

5.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS Tỉnh với Tỉnh Đoàn và Hội LHPN Tỉnh giai đoạn 2013-2017 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2020. ĐĐ: Hội trường A-Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

6.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

7.         7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Sinh học từ ngày 21/12/2017 đến ngày 23/12/2017. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2332/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trung tâm NN-TH và BDNV Tỉnh (Số 495, đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một).

8.         7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn Địa lý từ ngày 21/12/2017 đến ngày 24/12/2017. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2332/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

9.         7 giờ 30’, đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC) dự Hội nghị triển khai Luật trợ giúp pháp lý (theo Giấy mời số 1766/GM-STP ngày 12/12/2017 của Sở Tư pháp Tỉnh). ĐĐ: Hội trường-Nhà Thiếu nhi Tỉnh (Số 74, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

1.         15 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng làm việc với Huyện ủy Bàu Bàng về công tác tổ chức cán bộ. MD: Đ/c Võ Thành Danh (TP P.TCCB). ĐĐ: Văn phòng  Huyện ủy Bàu Bàng.

2.         13 giờ 30’, đ/c Lê Nguyễn Minh Ngọc (CV P.CTTT-PC) dự Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành năm 2017 (theo Giấy mời số 1766/GM-STP ngày 12/12/2017 của Sở Tư pháp Tỉnh). ĐĐ: Hội trường-Nhà Thiếu nhi Tỉnh (Số 74, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

Thứ Sáu 22/12/2017

Sáng:

1.         6 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) theo Thông báo số 204/TB-UBND ngày 12/12/2017 của UBND Tỉnh. MD: Đ/c Trương Văn Hoàng (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở), đ/c  Lê Thị Thu Vân (Phó Chủ tịch CĐN). ĐĐ: Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh, thị xã Thuận An.

2.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Phiên họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 12/2017 thông qua các nội dung: Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công năm 2017; Dự thảo Chương trình làm việc năm 2018 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Phòng họp A-UBND Tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

3.         8 giờ 15’, Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương và doanh nghiệp”. ĐĐ: Phòng 201-Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

4.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Trần Xuân Mai (TP P.KTQLCLGD) dự Đoàn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4646/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong Tỉnh.

5.         7 giờ 30’, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KTQLCLGD) dự Đoàn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4646/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các trường THCS, THPT và các trung tâm GDTX trong Tỉnh.

6.         8 giờ 00’, đ/c Phạm Văn Tích (PTP P.GDTrH-TX) dự Đoàn kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2017. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND Tỉnh. ĐĐ: Huyện Dầu Tiếng.

7.         8 giờ 30’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức tập huấn công tác trọng tài môn: Điền kinh, Kéo co Giải thể thao học sinh năm học 2017-2018. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4671/QĐ-SGDĐT ngày 15/12/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

8.         7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 07, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Bảy 23/12/2017

Sáng:

1.         8 giờ 00’, lãnh đạo phòng GDTrH-TX tổ chức trưng bày và chấm thi vòng I sản phẩm dự thi KHKT cấp Tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 (cả ngày). MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 4649/QĐ-SGDĐT ngày 06/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức Diễn đàn về Dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên; Phòng, chống HIV/AIDS năm học 2017-2018. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2443/SGDĐT-CTTTPC ngày 15/12/2017 của Sở GDĐT. ĐĐ: Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương (Số 591, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một).

3.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức thi đấu môn: Bóng đá, Bóng chuyền Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học học 2017-2018. ĐĐ: Sân Bóng đá Thành An, Sân tập Đội tuyển B Tỉnh; Sở GDĐT (cũ), Trường THPT: An Mỹ, Nguyễn Đình Chiểu, chuyên Hùng Vương; Trường THCS Phú Mỹ.

4.         7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 lớp Toán 02 từ ngày 23/12/2017 đến ngày 24/12/2017. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2277/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

5.         7 giờ 30’, Phòng GDTrH-TX tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực giảng dạy chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 môn GDCD  từ ngày 23/12/2017 đến ngày 24/12/2017. MD: Các thành phần theo Công văn triệu tập số 2277/SGDĐT-GDTrHTX ngày 24/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Thủ Dầu Một.

Chủ Nhật 24/12/2017

Sáng:

1.         8 giờ 00’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ khai mạc Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Tỉnh, năm học 2017-2018. MD: Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Trưởng các phòng ban Sở GDĐT; Các thành viên có tên theo Quyết định số 4649/QĐ-SGDĐT ngày 06/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

2.         8 giờ 00’, lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức Lễ khai mạc Giải thể thao học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018 môn: Bóng đá, Bóng chuyền. ĐĐ: Sân Bóng đá Thành An (Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều:

15 giờ 30’, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Lê Nhật Nam dự Lễ tổng kết và phát thưởng Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Tỉnh, năm học 2017-2018. MD: Lãnh đạo: CĐN, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Trưởng các phòng ban Sở GDĐT; Các thành viên có tên theo Quyết định số 4649/QĐ-SGDĐT ngày 06/12/2017 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Võ Minh Đức (Số 400, đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

                        Bình Dương, ngày 18  tháng 12 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

 CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

                                                                                                                     Nguyễn Văn Thuận
Trở về